Przejdź do treści głównej

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Woj. Dolnośląskiego z NGO na 2018 r.

archiwalne
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”.

Konsultacje będą trwały w okresie od 26 maja 2017 r. do 14 lipca 2017 r.i będą odbywały się w formie:

1) pisemnych opinii składanych na formularzu (w załączeniu):
a) osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3–5, na parterze, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2018 r.”;
b) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3–5, 50–413 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2018 r.”;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;

2) spotkań konsultacyjnych.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.umwd.pl, w zakładce organizacje pozarządowe.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Miejsce: woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: od 2017-05-18 do 2017-07-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją