Przejdź do treści głównej

Poznań. Kurs "Excel Średnio zaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr"

autor(ka): Anna Kwiat
2017-05-19, 08:45
płatne
Szkolenie "Excel Średnio zaawansowany" jest dla osób, które chcą zapoznać się z możliwościami złożonej analizy i prezentacji danych. Cognity Szkolenia zaprasza na zajęcia, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca w Poznaniu. Zniżki dla organizacji pozarządowych.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cognity.pl/kurs-excel-sredniozaawansowany-poznan,s2,39.html

Po szkoleniu Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr będziesz potrafił:

 • szybko i poprawnie wprowadzać dane do komórek,
 • korzystać z wielu funkcji służących do podsumowań i wyszukiwania danych,
 • tworzyć formuły złożone z kilku funkcji,
 • pracować z wieloma skoroszytami i arkuszami oraz tworzyć pomiędzy nimi powiązania,
 • ustawić zabezpieczenia skoroszytu i arkusza,
 • dopracować szczegółowe parametry wykresu,
 • stworzyć Tabelę Przestawną i wykorzystać jej podstawowe możliwości.

Program szkolenia Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr

1. Powtórzenie podstaw programu Excel:

 • wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
 • wypełnianie serią danych,
 • parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
 • malarz formatów,
 • poprawne używanie formatowania - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…

 • kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
 • formatowanie tylko komórek wprowadzonymi już danymi,
 • uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe:

 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:

 • ochrona arkusza,
 • ochrona skoroszytu,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje:

 • adresowanie względne i bezwzględne,
 • przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN, ILE.LICZB
 • funkcje logiczne JEŻELI, LUB, ORAZ,
 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI, ZAOKR,
 • składanie kilku funkcji w jedną - zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:

 • metody formatowania dat,
 • różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
 • wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
 • funkcje daty i czasu DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG.

7. Teksty:

 • poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
 • rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
 • rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Narzędzie Sumy Pośrednie.

9. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

10. Tworzenie i edycja wykresów:

 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
 • tworzenie wykresów złożonych,
 • zmiana zakresów danych,
 • ustawienia zaawansowane - zmiana kolorów, układu i skali,
 • szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
 • wykres z dwiema osiami.

11. Analiza i wyszukiwanie danych:

 • sortowanie - zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
 • narzędzie Autofiltr,
 • filtr niestandardowy,
 • polecenie Znajdź/Zamień.

12. Podstawy tworzenia i pracy z Tabelami Przestawnymi.

13. Zaawansowane ustawienia drukowania.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Cognity, Poznań, woj. wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2017-06-19 do 2017-06-20
Organizator:

Cognity Sp. z o.o.

Adres:

Szafrana Tadeusza, 30-363 Kraków, woj. małopolskie

Tel.:

124218754

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • nowe technologie