Przejdź do treści głównej

Konsultacje programu współpracy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-19, 16:02
archiwalne
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Uwagi można przesyłać do 26 maja 2017 r.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Potrzeba zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 w zakresie proponowanym w projekcie uchwały wynika z dokonanej w 2017 roku aktyalizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz opracowania nowego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Data wydarzenia: od 2017-05-19 do 2017-05-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją