Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Konferencja "Integracja imigrantów w Polsce – doświadczenia, wyzwania, perspektywy"

autor(ka): Sylwia Garbart
2017-05-24, 11:14
archiwalne
Celem konferencji jest dyskusja nad obrazem polskiej polityki imigracyjnej w stosunku do różnych grup imigrantów oraz jej instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań oraz trudności. Główne zagadnienia poruszane na konferencji koncentrowały się będą wokół integracji grup imigrantów w Polsce (pod kątem statusu i kraju/regionu pochodzenia), jak i działań oraz programów państwowych, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Olsztyn, 27 maja.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Integracja imigrantów w Polsce – doświadczenia, wyzwania, perspektywy

Olsztyn, 27 maja 2017 r.

Miejsce obrad: Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, ul. F. Szrajbera 11, I piętro

Organizatorzy Konferencji:

Forum Dialogu Publicznego

Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce

Katedra Socjologii WNS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

Towarzystwo im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Rada Naukowa Konferencji:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Puchajda

prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson

prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski

dr hab. Bożena Domagała, prof. UWM

dr Lidia Janiszewska (sekretarz)

dr Elżbieta Subocz

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Elżbieta Subocz

mgr Sylwia Garbart

mgr Piotr Janiszewski

mgr Marcelina Knop

mgr Witosława Maciejska

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ:

9.30 -10.00 Rejestracja uczestników, Katedra Socjologii WNS UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, s. 117

10.00-10.15 Oficjalnie otwarcie konferencji

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Puchajda, dr Lidia Janiszewska, dr Elżbieta Subocz

10:15-11:15 Sesja plenarna, s. 117, moderator: dr Lidia Janiszewska

1. Prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uwarunkowania integracji imigrantów w Polsce – teoria i praktyka

2. Dr Adam Bulandra, Mgr Jakub Kościółek, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kształtowaniu polskiej polityki integracyjnej – dobre praktyki

3. Dr Ryszard Podgórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Emmanuel Levinas – filozof dialogu

11.15-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.00 Sesja I Aspekty prawne imigracji i funkcjonowania imigrantów w Polsce, s. 117, moderator: dr Lidia Janiszewska

1. Stud. Martyna Morawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Mowa nienawiści wobec imigrantów w ujęciu prawnym

2. Mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Imigranci jako ofiary przestępstw na terytorium RP

3. Mgr Natalia Dąbkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Imigranci jako sprawcy przestępstw na terenie Polski

4. Stud. Daria Maria Śliwińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Hate crimes wobec uchodźców w Polsce – analiza prawna

5. Stud. Krzysztof Śmieja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska polityka imigracyjna w kontekście Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Dyskusja

11.30-13.00 Sesja II Administracja publiczna i trzeci sektor wobec problemu imigracji i funkcjonowania imigrantów w Polsce, s. 128, moderator: mgr Sylwia Garbart

1. Mgr Kacper Milkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kryzysowa migracja Ukraińców wyzwaniem dla polskiej administracji – skutki konfliktu zbrojnego

2. Stud. Weronika Przebierała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Organizacje pozarządowe w procesie integracji imigrantów

3. Mgr Anna Kledyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warunki przedłużania pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na tle regulacji unijnych

4. Mgr Hubert Ignatowicz, Roehampton University Wielka Brytania, Wspólnoty działań jako sposoby integracji imigrantów

5. Mgr Anna Trylińska, Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa, Twierdza Polska

Dyskusja

11.30-13.00 Sesja III Sytuacja imigrantów z Ukrainy w Polsce, s. 220, II piętro, moderator: dr Wojciech Muszyński

1. Stud. Magdalena Basaj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Problem wielokulturowości w Polsce na przykładzie imigrantów z krajów byłego ZSRR, w szczególności z Ukrainy

2. Stud. Andrzej Wróblewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Sytuacja imigrantów z Ukrainy na polskim rynku pracy

3. Stud. Tomasz Smoliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Problemy stojące przed imigrantami z Ukrainy

4. Dr Wojciech Muszyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Problemy studentów z Ukrainy na przykładzie Lublina

5. Mgr Wiktor Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stalin zwyciężył czyli nieudana repatriacja

Dyskusja

13.00-14.00 Obiad

14.00-15.30 Sesja IV Wybrane grupy imigrantów w Polsce – problemy adaptacji, integracji i asymilacji, s. 117, moderator: dr Michał Łyszczarz

1. Dr Michał Łyszczarz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polscy muzułmanie i muzułmanie w Polsce – dotychczasowe doświadczenia adaptacji

2. Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce – 25 lat doświadczeń

3. Stud. Piotr Obrębski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Asymilacja uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na podstawie obserwacji integracji w Europie Zachodniej – szanse i zagrożenia dla Polski

4. Mgr Elżbieta Deja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Między integracją a migracją – charakterystyka diaspory palestyńskiej w Polsce

5. Dr Joanna Książek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kulturowe aspekty integracji repatriantów z Kazachstanu w Polsce

Dyskusja

14.00-15.30 Sesja V, Aspekty społeczno-ekonomiczne funkcjonowania imigrantów, s. 128, moderator: dr Elżbieta Subocz

1. Mgr Małgorzata Rejman-Karolewska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Społeczeństwo a uczestnicy procesu imigracyjnego

2. Mgr Iga Leszczyńska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Prekariat – zagrożenie dla imigrantów na rynku pracy

3. Dr Elżbieta Subocz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pomoc społeczna wobec cudzoziemców w Polsce

Dyskusja

14.00-15.30 Sesja VI, Polityka wobec współczesnych procesów migracyjnych, s. 220, II piętro, moderator: mgr Piotr Janiszewski

1. Mgr Stella Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowości cudzoziemców w Polsce

2. Stud. Dominik Wilga, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Sytuacja polityczna w Egipcie i jej wpływ na imigrację do Europy

3. Stud. Cezary Osmański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Napływ imigrantów islamskich a kultura państw europejskich

4. Stud. Tomasz Rydel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska polityka imigracyjna wobec kryzysu uchodźczego w Europie

5. Stud. Agnieszka Szczepkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Radykalizująca się polska polityka imigracyjna wobec kryzysu uchodźczego w Europie i zmiany społecznego postrzegania zjawiska masowego napływu imigrantów spoza Europy

Dyskusja

15:30 - 16:30 Podsumowanie konferencji, moderacja: dr Lidia Janiszewska, s. 117

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej pod tym samym tytułem


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Forum Dialogu Publicznego
Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Socjologii, ul. F. Szrajbera 11, pierwsze piętro, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Data wydarzenia: 2017-05-27
Organizator:

Forum Dialogu Publicznego

Adres:

Struga 8 lok. 3, 10-270 Olsztyn, woj. WN

Tel.:

725 210 846

E-mail:

dialog.publiczny@gmail.com

Www:

http://www.forum-dialogu.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • obcokrajowcy, migranci
  • państwo, polityka
  • polityka społeczna
  • wielokulturowość