Przejdź do treści głównej

Konsultacje ws. Europejskiej Strategii Niepełnosprawności

autor(ka): Organizatorzy
2017-05-30, 15:29
archiwalne
W UE żyje około 80 mln osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia na równych zasadach z innymi obywatelami. Unia Europejska zobowiązała się do usuwania tych przeszkód oraz do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i dlatego przystąpiła do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (zwanej dalej „Konwencją ONZ”). Uwagi można zgłaszać do 22 czerwca.

Wdrażanie tej konwencji to ciągły proces i wspólna odpowiedzialność instytucji europejskich oraz państw członkowskich. Na szczeblu europejskim Konwencja ONZ jest wdrażana w ramach Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010-2020.

W strategii określono osiem podstawowych obszarów działania na poziomie UE: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i działania zewnętrzne.

Obecnie strategia jest w połowie zakładanego okresu realizacji. To odpowiedni czas na ocenę postępu w jej wdrażaniu. Parlament Europejski zamierza zabrać głos w tej ocenie poprzez opracowanie własnego sprawozdania.

Dzięki temu, że Europejska Partia Ludowa powierzyła mi odpowiedzialność za to sprawozdanie, mam możliwość wnoszenia istotnego wkładu oraz aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu ostatecznego tekstu.

Jako poseł do Parlamentu Europejskiego jestem przedstawicielem obywateli, których opinię konsekwentnie przedstawiam na tym forum.

Dlatego chciałbym zapytać Państwa o opinię również w kwestii Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności. Zamierzam skoncentrować się na czterech z ośmiu filarów Strategii:

  • Dostępności
  • Uczestnictwie
  • Zatrudnieniu
  • Edukacji

Chciałbym również zaproponować spojrzenie w przyszłość: jaka powinna być nowa strategia Unii Europejskiej w sprawie Niepełnosprawności na kolejną dekadę do 2030go roku?

Jaka nauka płynie z realizacji obecnej Strategii, czego należy unikać a co włączyć?

Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania (lub na niektóre z nich, według Państwa uznania) w terminie do 22 czerwca 2017.

Termin ten wynika z bardzo napiętego kalendarza prac Parlamentu Europejskiego nad sprawozdaniem o Europejskiej Strategii niepełnosprawności.

Bardzo proszę o przesłanie wypełnionego kwestionariusza pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury

40-514 Katowice

Ul. Ceglana 4 a.

lub pocztą elektroniczną na adres

Szanowni Państwo, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby

Państwa obserwacje i propozycje znalazły odbicie w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie i przesłane odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie-

Marek Plura

Poseł do Parlamentu Europejskiego


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-05-30 do 2017-06-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna