Przejdź do treści głównej

Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. dolnośląskiego

autor(ka): Tomasz Piątek
2017-06-02, 13:10
archiwalne
grafika
Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu.

Zapisz się już dzisiaj - formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca.

Termin: 19 czerwca 2017 r., godz. 10.30 –16.00

Miejsce: Zajezdnia - Pracownia Projektów Międzykulturowych, ul. Legnicka 65, Wrocław

Efektywność funduszy strukturalnych.

Udział dolnośląskich organizacji pozarządowych we wdrażaniu RPO WD.

Spotkanie pozarządowych członków KM RPO WD z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi kondycją sektora w regionie i dostępem do środków UE.

10:30 – 11:00 Rejestracja

11:00 – 11:10 Powitanie

11:10 – 11:40 Możliwości finansowania działalności NGO ze środków RPO WD 2014-2020.

11:40 – 12:00 Co wynika z udziału przedstawicieli NGO w pracach Komitetu Monitorującego RPO WD - Korzyści.

12:00 – 12:30 Bariery i problemy w dostępie/aplikowaniu o środki z UE przez NGO.

12:30 – 13:00 Utrudnienia i problemy w realizacji projektów z RPO WD 2014-2020.

13:00 – 13:40 Dyskusja: Zmiany w systemie finansowania NGO – szansa czy zagrożenie? Jak zwiększyć wpływ organizacji pozarządowych na kształt życia publicznego?

13:40 – 14:30 Warsztaty: formy komunikacji ze środowiskiem reprezentantów III sektora w KM RPO WD 2014-2020.

14:30 – 15:00 Rekomendacje do zmian. Podsumowanie.

15:00 – 16:00 Obiad

W trakcie całego spotkania udostępnione zostaną napoje i przekąski w ramach tzw. przerwy kawowej w trybie ciągłym.

Na zakończenie spotkania zapewniony zostanie obiad.

Osoby spoza Wrocławia mogą uzyskać zwrot kosztów podróży.

Osoba do kontaktu:

Maria Mika, e-mail:

Organizatorzy:

  • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.dfop.org.pl
  • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.ofop.eu

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: http://www.ofop.eu
Miejsce: Zajezdnia - Pracownia Projektów Międzykulturowych, Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. Dolnośląskie
Data wydarzenia: 2017-06-19
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Strzelecka 3 12, 03-433 Warszawa-Praga-Północ, woj. mazowieckie

Tel.:

22 416 40 30

E-mail:

ofop@ofop.eu

Www:

http://www.ofop.eu 

Organizator:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Adres:

Nabycińska 19 lok. 409, 53-677 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 793 23 24

Faks:

71 793 23 24

E-mail:

dfop@dfop.org.pl

Www:

http://www.dfop.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • fundusze strukturalne
  • rozwój lokalny