Przejdź do treści głównej

Szczecin. Projekt: Niezależność finansowa organizacji – Ekonomizacja NGO

autor(ka): Jan Karpierz
2017-06-07, 12:05
archiwalne
Każda organizacja marzy, aby być niezależną finansowo. Mieć możliwość wymienić sprzęt na nowy, zatrudnić pracowników, wynająć biuro na prowadzenie własnej działalności. Zbuduj z Sektor 3 Szczecin mocne podwaliny do finansowej niezależności w Twojej organizacji.

Ekonomizacja NGO to projekt dotyczący wzmacniania zachodniopomorskich organizacji pozarządowych w obszarze alternatywnego finansowania statutowej działalności organizacji. Przewidziane w ramach projektu działania kładą nacisk na zwiększenie wiedzy (teoretycznej i praktycznej!) w zakresie korzystania z takich możliwości jak: prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej, tworzenia spółek non profit czy wykorzystywania innych niż samorządowe źródeł finansowania.

Sektor 3 Szczecin tym razem swoimi działaniami obejmie organizacje z całego województwa! W ramach projektu organizacje uczestniczące zdobędą wiedzę teoretyczną (szkolenia), zostaną poddane analizie (doradztwo strategiczne), wsparte indywidualnie przez specjalistów (doradztwo specjalistyczne) i mentorów (mentoring). Do tego będą uczestniczyć w seminarium dot. alternatyw w pozyskiwaniu funduszy oraz wizyt studyjnych w 3 centrach wspierających biznes.

Do uczestnictwa w projekcie zostanie wybranych 18 organizacji, które będą mogły uczestniczyć (poprzez swoich przedstawicieli) w spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków działających w NGOsach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Dla tych wybranych organizacji przewidujemy:

 • szkolenia/warsztat z zakresu: alternatywnych źródeł finansowania działań, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO, powoływania spółek pożytku, spółek zależnych, oddziałów finansujących działalność organizacji macierzystej, budowania strategii promocji i budowania marki, współpracy z biznesem. Łącznie 42 godziny szkoleń. Przewidziany jest zwrot kosztów podróży dla uczestników z poza Szczecina;
 • opracowanie stanu i kondycji NGO wraz z elementami planowania strategicznego – każda z organizacji opracuje analizę SWOT która pozwoli na zwrócenie uwagi na poszczególne strony organizacji, określi strategię działania organizacji, wskaże pola rozwoju. Dzięki niej zostanie określona realna strategia rozwoju uwzględniająca cele strategiczne i operacyjne jako przygotowania do opracowania planu dywersyfikacji źródeł finansowania (średnio 5 godzin na organizację);
 • doradztwo specjalistyczne dla organizacji – dopasowane (na bazie powstałej analizy) do organizacji doradztwo specjalistyczne w zakresie narzędzi i wiedzy funkcjonowania na rynku np.: doradztwo z budowania marki produktu, doradztwo promocyjne i PR, wykorzystywanie zasobów kadrowych, doradztwo marketingowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie funkcją finansową, budowanie strategii gospodarczych (elementy), średnio 5 godzin na organizację;
 • wsparcie i opiekę mentora przy tworzeniu planu potencjalnego wdrożenia nowego źródła finasowania. Każda z uczestniczących organizacji zostanie objęta indywidualnym wsparciem mentorskim (średnio 10 godzin na organizację) przez praktyków prowadzących działalność biznesową. Mentor wraz z organizacją opracuje konkretny i dopasowany plan wdrożenia nowego źródła finansowania dla danej NGO. Rola mentora obejmować będzie bieżącą ocenę przydatności, poprawności przyjętych rozwiązań, ocenę i analizę proponowanych rozwiązań i działań oraz krytyczne/zewnętrzne spojrzenie na proponowany plan jako osoby niezwiązanej z organizacji i odbiorcy zewnętrznego (potencjalnego biorcy usługi/ produktu od organizacji). Na bazie wspólnych doświadczeń (łączenie wiedzy i doświadczenia NGO w zakresie społecznym i podejścia biznesowego/ gospodarczego mentora) wypracowany zostanie plan, który będzie mógł być wdrożony w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania organizacji. Plan będzie obejmować całościowe zestawienie wcześniejszych szkoleń, doradztw i analiz oraz elementy biznes planu np. plany zarządzania i działania, strategie marketingowe i działania, plany finansowe;
 • wizyty studyjne – w ramach tego działania uczestnicy wezmą udział w 3 wizytach biznesowych, które będą miały na celu przetestowanie zdobytej wiedzy, doświadczenie realnej sytuacji w której pozyskają informacje jak współpracować z biznesem w celu pozyskania środków finansowych. Wizyty mają na celu nie tylko zapoznanie się w potencjalną ofertą współpracy ze strony konkretnych podmiotów ale również weryfikacji sposobów podejścia do prowadzenia rozmów z biznesem, przygotowanie do samodzielnego spotkania czy też zapoznanie się z trendami panującymi wśród biznesu w kontekście finansowego wsparcia działań społecznych organizacji;
 • seminarium – spotkanie otwarte dla wszystkich organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jednodniowe seminarium dotyczące ekonomizacji organizacji pozarządowych i poszukiwaniu źródeł finansowania innych niż środki administracyjne. Spotkanie będzie obejmować następujące zagadnienia: alternatywne źródła finansowania działań organizacji – przegląd instrumentów finansujących działania organizacji pochodzących ze źródeł prywatnych (m.in. fundacje bankowe, wsparcie biznesowe); prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej przez organizacje pozarządowe jako źródło podnoszenia własnego kapitału (w tym m.in. sposób organizacji prowadzenia danej działalności); oferty sponsorskie i współpraca z biznesem jako źródło długofalowego wsparcia dla organizacji pozarządowych i nawiązywanie partnerstw prywatno – pozarządowych; CSR i myślenie biznesowe jako potencjał wykorzystania środków prywatnych do budowania potencjału organizacji pozarządowych i własnego kapitału;

Efektem udziału w projekcie będzie dokument, na podstawie którego każda z 18 wybranych organizacji będzie mogła krok po kroku wprowadzać rozwiązania dające większą stabilizację finansową.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zapoznać się z planowanym harmonogramem prowadzonych działań (LINK),
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy,
 • czekać na kontakt ze strony Sektora 3. Przy tak dużych działaniach jako organizatorzy chcemy wszystko wyjaśnić osobiście/telefonicznie
 • po zaakceptowaniu udziału organizacji przesłać komplet dokumentów (umowa, lista uczestników).

Uczestnikami projektu mogą być organizacje działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt Ekonomizacja NGO dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Sektor 3
Miejsce: Sektor 3 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2017-07-15 do 2017-12-31
Organizator:

Fundacja Sektor 3

Adres:

Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie

Tel.:

91 350 82 99

E-mail:

biuro@sektor3.szczecin.pl

Www:

http://www.sektor3.szczecin.pl 

Organizator:

Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego

Adres:

Wojska Polskiego 63, 4/12, 70-476 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie

Www:

http://www.szczecin-expo.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • organizacje prowadzące odpłatną
 • organizacje - przedsiębiorcy
 • przedsiębiorczość
 • wspieranie przedsiębiorczości
 • współpraca z biznesem