Przejdź do treści głównej

Pszczyńskie hospicjum rozszerza działalność! Projekt „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”

autor(ka): Beata Zamlewska-Pałyga
2017-06-08, 10:12
archiwalne
Projekt opracowany przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie dotyczący organizacji i prowadzenia opieki nad osobami niesamodzielnymi (zależnymi) wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Projekt pod nazwą „Społeczność siłą rozwoju - rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 725 tys. złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Osoby niesamodzielne (inaczej tzw. zależne) w codziennym funkcjonowaniu są uzależnione od pomocy innych w wykonywaniu codziennych czynności: odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji i zaopatrzenia gospodarstwa domowego. Najczęstszą przyczyną niesamodzielności są starość i choroby. W Polsce brakuje świadczeń dla osób niesamodzielnych, głównie opiekują się nimi najbliżsi, którzy również nie mogą liczyć na systemowe wsparcie. Tymczasem opieka nad osobą chorą zmienia wiele aspektów życia opiekuna: jego sytuację zawodową, finansową, relacje z innymi , a nawet pogarsza stan zdrowia.

Zgodnie z projektem pszczyńskie hospicjum od 3 lipca 2017 do 31 grudnia 2018 roku obejmie bezpłatną opieką domową 33 mieszkańców terenów wiejskich powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna): Bierunia, Bojszowów, Wyr, Orzesza i Ornontowic .

Hospicjum zachęca do zgłaszania osób do objęcia opieką domową. Zapisy odbędą się do połowy czerwca. Zasady kwalifikacji osób do opieki w ramach projektu znajdują się na www.hospicjumojcapio.pless.pl w zakładce „Niesamodzielni”.

Pomoc będzie kompleksowa i bezpłatna, zorganizowana w oparciu o 18-letnie doświadczenie pszczyńskiego hospicjum, jego kadrę pielęgniarską, psychologów i rehabilitantów. Opieka sprawowana będzie w okresach kwartalnych. Maksymalny czas opieki dla jednej osoby, w ramach projektu, to pół roku. Jednocześnie projekt pozwala również na poprowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych.

− Do hospicjum bardzo często zgłaszają się osoby, które szukają pomocy dla swoich bliskich wymagających stałej opieki. Dlatego Dom Ojca Pio, który budujemy, będzie się składał z hospicjum stacjonarnego i domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych. Opiekę hospicyjną prowadzimy już od 18 lat, a opieka nad osobami niesamodzielnymi to kolejna działalność, którą podejmujemy, ponieważ widzimy jak bardzo taka pomoc jest potrzebna. Dzięki projektowi będziemy ją prowadzić już od lipca opiekując się chorymi w ich domach. Opieka ta jest początkiem nowego kierunku naszej działalności . Docelowo będziemy ją również realizować w Domu Ojca Pio, po uruchomieniu modułu Domu dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi - mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

Do połowy czerwca pszczyńskie hospicjum przeprowadzi także nabór osób do pracy w charakterze opiekunów osób niesamodzielnych.

Projekt „Społeczność siłą rozwoju − rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 724 563,50 złotych.

Okres realizacji: 3 lipca 2017 – 31 grudnia 2018 roku.

Kontakt: Hospicjum św. O. Pio, ul. M. Skłodowskiej 1, Pszczyna, tel. 32 7386262, 601243415, www.hospicjumojcapio.pless.pl − zakładka „Niesamodzielni”


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie Hospicjum O. Pio w Pszczynie
Miejsce: Siedziba Hospicjum O. Pio w Pszczynie, Curie Skłodowskiej Marii, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie
Data wydarzenia: od 2017-06-08 do 2017-06-30
Organizator:

Stowarzyszenie Hospicjum O. Pio w Pszczynie

Adres:

Skłodowskiej 1, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie

Tel.:

32 738-62-62

E-mail:

pio@hospicjumojcapio.pless.pl

Www:

http://www.hospicjumojcapio.pless.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • ochrona zdrowia
  • rodziny