Przejdź do treści głównej

Rozpoczynamy głosowanie na kandydatów NGO. Wybory WRDPP 2017-2020

autor(ka): Rafał Florczak
2017-06-08, 08:20
archiwalne
Zagłosuj na przedstawicieli NGO. Od 9 do 19 czerwca organizacje mogą wybierać swoich reprezentantów do wrocławskiej rady pożytku. Przedstawiamy, jak to zrobić

Lista kandydatów, karta do głosowania znajduje się na stronie BIP UM Wrocławia - kliknij

Przebieg i zasady głosowania:

 • Głosowanie trwa od 9 do 19 czerwca 2017 roku ( przez 10 dni ). 10 dniowy termin na oddanie głosu upływa w dniu 18 czerwca 2017 r., jednakże z uwagi iż jest to dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni tj. 19 czerwca 2017 r.
 • Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości działalność (co do miejsca, adresatów / beneficjentów) na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
 • Każda z organizacji może głosować na 6 kandydatów z listy.
 • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów.
 • Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, w terminie 9-19 czerwca 2017 r. w godzinach 7.45 - 15.45, podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. – w specjalnie wyodrębnionym punkcie wyborczym lub wysłać pocztą na w/w adres – decyduje data wpływu do Biura (nie stempla pocztowego).
 • Zwracamy uwagę: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub innym rejestrze/ewidencji właściwym dla danej organizacji)
 • Głosy, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.
 • Uchwala Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/803/17 w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017 – link
 • Specjalna strona poświęcona wyborom do WRDPP

Więcej informacji:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zaglosuj-na-przedstawicieli-ngo-lista-kandydatow1

Lista kandydatów, karta do głosowania http://bip.um.wroc.pl/artykuly/683/wybory-do-wroclawskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-2017


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuro Partycypacji Społecznej UM Wrocławia
Miejsce: Wrocław
Data wydarzenia: od 2017-06-09 do 2017-06-19
Organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • pożytek publiczny
 • współpraca z administracją