Przejdź do treści głównej

Kraków. Spotkanie pt. „Mentoring pomiędzy nauczycielami"

autor(ka): Maria Karkowska
2017-06-09, 15:36
archiwalne
W ramach realizacji projektu Erasmus+ organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie pt. „Mentoring pomiędzy nauczycielami”. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Krakowskiego Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Krakowie, Plac Matejki 10, o godzinie 17.00. Celem spotkania jest popularyzowanie wiedzy nt. mentoringu pomiędzy nauczycielami, a także upowszechnianie przygotowanych w ramach projektu publikacji.

W ramach realizacji projektu Erasmus+ Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych organizuje spotkanie pt. Mentoring pomiędzy nauczycielami ".

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Krakowskiego Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Krakowie, Plac Matejki 10, o godzinie 17.00.

Celem spotkania jest popularyzowanie wśród dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych i średnich, jak również przedstawicieli władz oświatowych oraz trenerów nauczycieli, wiedzy nt. mentoringu pomiędzy nauczycielami, a także upowszechnianie przygotowanych w ramach projektu publikacji.

Program spotkania obejmuje m.in. informacje na temat korzyści wynikających z mentoringu pomiędzy nauczycielami, roli mentorów oraz zasad organizacji mentoringu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres email: zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę i adres miejsca zatrudnienia w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu oraz komplet materiałów zawierający „Podręcznik – Mentoring pomiędzy nauczycielami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”, Zestaw Materiałów Szkoleniowych oraz „Poradnik MENTOR. Jak wdrożyć model mentoringu w szkole – wskazówki dla szkół”.

Informacji o spotkaniu udziela mgr Katarzyna Krukowska tel. 12 429 41 41.

Program spotkania:

1. Informacja o projekcie „Mentoring pomiędzy nauczycielami ”.

2. Wstępna analiza potrzeb nauczycieli - Teachers’ Needs Analysis Report.

3. Mentoring pomiędzy nauczycielami. Korzyści dla szkoły, nauczycieli i uczniów. Podręcznik - Mentoring pomiędzy nauczycielami.

4. Podstawowe zasady organizacji mentoringu w szkole. Elementy warsztatów dla mentorów na bazie Zestawu Materiałów Szkoleniowych. Wskazówki z Poradnika MENTOR.

5. Pytania i odpowiedzi.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
Miejsce: Kraków, Kraków, woj. małopolskie
Data wydarzenia: 2017-06-28
Organizator:

Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "Inncrea"

Adres:

Plac Matejki 10 lok. 3, 31-157 Kraków, woj. MA

E-mail:

mf@kszia.internetdsl.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • oświata