Przejdź do treści głównej

Projekt „Obywatele najlepszą inwestycją”

autor(ka): Marek Jurzyński
2017-06-12, 10:05
archiwalne
1 czerwca 2017 roku rozpoczęła się realizacja partnerskiego projektu Olsztyńskiej Fundacji Inicjatyw Prospołecznych, Gminy Kozłowo oraz Gminy Zalewo, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Inicjatywa jest ukierunkowana na zwiększenie kompetencji sprzyjających aktywności społecznej i obywatelskiej oraz partycypacji w sprawach publicznych.

Projekt „Obywatele najlepszą inwestycją” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gmin Kozłowo i Zalewo, w szczególności jednak do:

 1. osób aktywnych, zaangażowanych lub chcących się zaangażować w działania non-profit na rzecz lokalnych społeczności, w tym m.in. sołtysów, członków rad sołeckich, osób działających w organizacjach pozarządowych i kościelnych, grup nieformalnych;
 2. młodzieży uczącej się w szkołach gminnych;
 3. władz i pracowników gmin.

W ramach projektu planowane są m.in.

 • szkolenia lokalnych liderów, służące budowaniu i wzmocnieniu ich kompetencji w działalności na rzecz dobra wspólnego;
 • bezpośrednie wsparcie mieszkańców w planowaniu i realizacji oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności;
 • konkurs wiedzy obywatelskiej dla młodzieży;
 • konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską podjętą przez mieszkańców przy wsparciu w ramach projektu.

Całość zostanie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną skierowaną do wszystkich kluczowych interesariuszy projektu.

Zakładamy, że projekt przyczyni się do wzmocnienia kompetencji społecznych i obywatelskich lokalnych liderów, zwiększenia poczucia sprawczości wśród obywateli, stworzenia warunków rozwoju aktywności lokalnej, a także upowszechnienia postaw obywatelskich wśród mieszkańców.

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie na naszej stronie internetowej: www.fundacjaofip.pl


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: OFIP
Data wydarzenia: od 2017-06-09 do 2017-12-31
Organizator:

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych

Adres:

Franciszka Barcza 15 30, 10-685 Olsztyn, woj. WN

E-mail:

fundacja.ofip@gmail.com

Www:

http://www.fundacjaofip.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja obywatelska
 • inicjatywy oddolne
 • młodzież
 • partycypacja
 • wspólnoty i społeczności lokalne