Przejdź do treści głównej

Standardy projektowania uniwersalnego - konsultacje publiczne

autor(ka): Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
2017-06-12, 12:53
archiwalne
12 czerwca 2017 r. do konsultacji publicznych został skierowany projekt wytycznych i rekomendacji "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania". Konsultacje potrwają do 14 lipca 2017 r.

Projekt jest spełnieniem deklaracji wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego, złożonej w grudniu 2016 r. podczas konferencji "Infrastruktura dostępna", dotyczącej przygotowania rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznych dla tzw. publicznych zamawiających.

- Opracowanie katalogu dobrych praktyk pozwoli projektantom zarówno obiektów infrastrukturalnych, jak i kubaturowych, korzystać z wzorców bazujących na doświadczeniach użytkowników inwestycji – powiedział wiceminister T. Żuchowski. - Powinniśmy się starać, by środki finansowe, które są przeznaczone na rozwój, budowę, przebudowę i powstawanie nowych inwestycji, uwzględniały również wymogi dostępności dla każdego - dodał.

Do współpracy nad rekomendacjami MIB i stowarzyszenie "Integracja" zaprosiły architektów i urbanistów. Celem opracowania było uwrażliwienie publicznych zamawiających na problematykę projektowania uniwersalnego.

Projekt standardów powstał jako poradnik - kodeks dobrych praktyk.

Przedstawiono w nim najlepsze rozwiązania projektowe, także w formie graficznej.

Opracowanie powstało w odpowiedzi na współczesne trendy i tendencje w projektowaniu przestrzeni, coraz większą świadomość i potrzebę projektowania zgodnie ze zróżnicowanymi potrzebami zmieniającego się społeczeństwa. Celem poradnika jest wskazanie rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, osób starszych lub rodziców z małymi dziećmi. Poradnik odnosi się do rozwiązań dotyczących projektowania i budowy poszczególnych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia w obowiązujących przepisach, jednocześnie wskazując na oczekiwane funkcjonalności z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z równymi dysfunkcjami.

- Chcemy mówić o lepszej dostępności przestrzeni. Chcemy zwrócić uwagę na to, co jest w infrastrukturze dla ludzi najważniejsze, abyśmy wszyscy mogli się poczuć jej równoprawnymi użytkownikami. Każda przestrzeń powinna umożliwiać samodzielne i świadome użytkowanie, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wspomagających jakość jej użytkowania.

Każda przestrzeń powinna być także dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące, były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, itp. Jednym słowem, aby były użytkowane przez jak najszerszą grupę użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania - zauważył T. Żuchowski.

Z projektem można zapoznać się na stronie BIP MIB http://mib.bip.gov.pl/wzorce-i-standardy/opracowania-w-trakcie-konsultacji/78364_konsultacje-publiczne.html


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Data wydarzenia: od 2017-06-12 do 2017-07-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • architektura
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami