Przejdź do treści głównej

Jak i dlaczego warto głosować? Wybory do wrocławskiej rady pożytku

autor(ka): Rafał Florczak
2017-06-14, 13:30
archiwalne
Jesteś pozarządowy? Nie pozostawaj obojętny! Krótko i rzeczowo przedstawiamy najważniejsze informacje związane z głosowaniem na przedstawicieli NGO.

NGO głosują na swoich przedstawicieli w Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jak?

 • Głosowanie trwa od 9 do 19 czerwca 2017 roku (włącznie )
   
 • Można zagłosować na maksymalnie 6 kandydatów z listy. A więc na 1, 2, 3, itd., ale nie więcej niż na 6
   
 • Głosują zarejestrowane, wrocławskie organizacje pozarządowe lub prowadzące aktywną działalność na terenie miasta
   
 • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów. Tu ją znajdziesz - http://bit.ly/2shS3fG
   
 • Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, w terminie 9-19 czerwca 2017 r. w godzinach 7.45 - 15.45, lub wysłać pocztą na w/w adres – UWAGA - decyduje data wpływu do Biura (nie stempla pocztowego).
   
 • Uwaga: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub innym rejestrze/ewidencji właściwym dla danej organizacji)

Dlaczego?

 • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) to m.in. reprezentacja środowiska NGO, wyrażająca wolę, oczekiwania, cele pozarządowego Wrocławia
   
 • WRDPP mediuje, opiniuje, zgłasza postulaty, rekomenduje konkretne rozwiązania,
   
 • Nowa WRDPP to szansa na wniesienie ciekawych pomysłów i aktywności, wytyczenie konkretnych zadań, podniesienie rangi i autorytetu rady,
   
 • WRDPP wpływa na kształt bezpośredniej współpracy miasta z organizacjami.

Więcej informacji o wyborach do WRDPP na specjalnej stronie - kliknij.

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wrdpp-wybory

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia
Miejsce: Wrocław
Data wydarzenia: od 2017-06-09 do 2017-06-19
Organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • pożytek publiczny
 • współpraca z administracją