Przejdź do treści głównej

Zaplanuj udział w Europejskim Tygodniu Sportu 2017

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-06-26, 09:32
archiwalne
Przygotuj się do tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu, która odbędzie się w terminie 23-30 września 2017 r. Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny/-a) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Narodowy Koordynator Europejskiego Tygodnia Sportu - informuje, że już niedługo rusza kolejna edycja #BeActive Awards 2017.

#BeActive i zdobądź jedną z nagród w konkursie #BeActive Awards 2017 w jednej z trzech kategorii #BeActive Education Award, #BeActive Workplace Award, #BeActive Local Hero Award, przyznawanych za wybitne osiągnięcia, szczególne zaangażowanie i wkład pracy na poziomie lokalnym w celu promocji sportu i aktywności fizycznej.

Zgłoś swój projekt i weź udział w uroczystości rozdania nagród (European Week of Sport Flagship Event and Awards Ceremony) w Marsylii we Francji.

Dla zwycięzców konkursu #BeActive Awards 2017 wspaniałe nagrody, szczegóły wkrótce na stronie www.etspolska.pl [informacja z 23 maja 2017 r.].

 • #BeActive Education Award – Edukacja – przedszkole lub szkoła
  Nagroda dla placówki oświatowej (przedszkole lub szkoła), która poprzez podejmowane działania zachęca dzieci i młodzież do bycia aktywnym (#BeActive) poza zajęciami wychowania fizycznego przewidzianymi w programie nauczania. Przykładem takich działań mogą być m.in. dodatkowe zajęcia sportowe, dni aktywności fizycznej poza zajęciami lekcyjnymi oraz inne kreatywne rozwiązania, tworzące aktywne środowisko edukacyjne.
  Cel: wybór placówek oświatowych (przedszkola lub szkoły) z całej Europy, które mogą wykazać, że poza standardowym programem nauczania, poprzez dodatkową działalność zachęcają młodych ludzi do #BeActive.
   
 • #BeActive Workplace Award – Miejsce pracy
  Nagroda dla firmy lub instytucji, która poprzez nowatorskie pomysły i kreatywne rozwiązania zachęca swoich pracowników i pomaga w byciu aktywnym (#BeActive) każdego dnia. Działania te mogą obejmować np. utworzenie zespołu do spraw promowania aktywności fizycznej, wpieranie uprawiania sportu poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do pryszniców i parkingu dla rowerów, organizowanie aktywnych spotkań pracowniczych, mobilizowanie do spacerów w czasie przerwy obiadowej i wprowadzanie innych kreatywnych rozwiązań budujących aktywne środowisko pracy.
  Cel: wybór instytucji lub firm z różnych środowisk pracy w całej Europie, które mogą wykazać, w jaki sposób promują cele programu Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 i zachęcaj swoich pracowników do #BeActive.
   
 • #BeActive Local Hero Award – Lokalny bohater
  Nagroda za indywidualne osiągnięcia w motywowaniu innych osób do bycia aktywnym (#BeActive).
  Cel: wyłonienie osób, które w swoim lokalnym środowisku, poprzez podejmowane działania i konsekwentną pracę, promują aktywność fizyczną; nagroda zostanie przyznana osobie, której wyjątkowa historia będzie przykładem w jaki sposób należy rozpowszechniać i promować ideę uprawiania sportu, a także inspirować innych do #BeActive.

Ministerstwo Sportu i Turystyki będące Narodowym Koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dokona wyboru trzech zwycięskich projektów spełniających najlepiej wymagania konkursu. Wybrane projekty z Polski zostaną zgłoszone do następnego etapu konkursu na poziomie Europy.
 

Odwiedź stronę Europejskiego Tygodnia Sportu (Komisja Europejska): https://ec.europa.eu/sport/week

Odwiedź stronę Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce (Ministerstwo Sportu i Turystyki): www.etspolska.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Komisja Europejska - sport, Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miejsce: Unia Europejska
Data wydarzenia: od 2017-09-23 do 2017-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • integracja europejska
 • sport, wypoczynek
 • współpraca międzynarodowa
 • wychowanie