Przejdź do treści głównej

Zgłoś się do działań strażniczych na Dolnym Śląsku

autor(ka): Sławomir Wieteska
2017-06-28, 14:47
archiwalne
Fundacja "Merkury" rekrutuje przedstawicieli ngo, samorządów i mediów lokalnych do udziału w projekcie, dzięki któremu w lokalnych samorządach poprawi się społeczna kontrola działań władz i zwiększy się udział partycypacji mieszkańców. Projekt przewiduje wsparcie animacyjne, szkoleniowe i finansowe dla uczestników.

Czym są działania strażnicze?

Działania strażnicze to wszelkie inicjatywy, które mają za zadanie sprawdzenie jak działają lokalne władze i administracja, w jaki sposób w na co wydawane są publiczne środki oraz jak wdrażane i realizowane są konkretne przepisy prawa. Strażnicy (ang. watchdogi) to te organizacje lub osoby, które regularnie kontrolują wybrane przez siebie zagadnienia (np. wsparcie niepełnosprawnych, wydatkowanie środków z funduszu "korkowego" etc.) i korzystając z prawa do rozmowy z władzami oraz swój społeczny charakter nakłaniają władze do wprowadzenia działań, które uczynią dane zagadnienie bardziej racjonalnym, uzasadnionym czy wydajnym.

Czym nie są działania strażnicze?

Działanie strażnicze to nie jest narzędzie polityczne, które ma służyć nękaniu oponenta. Jedną z zasad takich działań jest ta, która mówi, że "Watchdog nie powinien działać w konflikcie interesów". Wszelkie inicjatywy podejmowane przez społeczność czy organizacje w tym zakresie powinny być jawne, obiektywne i rzetelne oraz służyć interesowi publicznemu a nie interesowi prywatnemu.

Co oferujemy w ramach projektu?

W skrócie oferujemy Państu wsparcie animacyjne, szkoleniowe i finansowe.

Uczestnicy projektu zostaną objęci działaniami, które mają ich przygotować do prowadzenia działań strażniczych oraz wesprzeć w początkowej fazie działalności merytorycznie, technicznie i finansowo.

1. Animacja działań strażniczych – działania o charakterze inicjującym powstanie grup, które będą realizowały działania strażnicze. W ramach tego zadania planujemy przeprowadzić spotkania w społecznościach, które prześlą do nas zgłoszenie z krótkim opisem swojego pomysłu. W trakcie spotkań niezwykle istotne będzie nawiązanie współpracy z lokalnym samorządem, po to, żeby działania były realizowane w atmosferze dialogu.

2. Edukacja dla przejrzystości – to cykl szkoleń skierowanych do potencjalnych Watchdogów, według ścieżki opracowanej w oparciu o dobre praktyki. W trakcie szkoleń, które wyposażą uczestników w podstawową wiedzę z zakresu prawa, zasad działań strażniczych i narzędzi pracy uczestników będzie wspierał animator, który pomoże stworzyć i zorganizować pierwsze działania realizowane przez grupy.

3. Inicjatywy Lokalne - w ramach zadania planujemy sfinansować 10 inicjatyw realizowanych przez grupy. Realizacja inicjatyw będzie ciągle wspierana przez animatora. Projekt kończy się organizacją Forum Działań Strażniczych, na którym będą Państwo mogli pochwalić się efektami swojej pracy oraz wymienić doświadczenia z innymi Watchdogami z obszaru Dolnego Śląska.

Jak się zgłosić do programu?

Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie www.merkury.org.pl/kontrola-u-podstaw/39

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja "Merkury"
Data wydarzenia: od 2017-06-28 do 2017-07-07
Organizator:

Fundacja "Merkury"

Adres:

Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych, woj. DS

Tel.:

74 666 22 00

Faks:

74 666 22 01

E-mail:

merkury@merkury.org.pl

Www:

http://www.merkury.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działania strażnicze
  • media
  • monitoring
  • partycypacja
  • współpraca z administracją