Przejdź do treści głównej

Bielsko-Biała. VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

autor(ka): KSOIN
2017-07-10, 10:12
archiwalne
Konferencja skierowana jest do prezesów zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej. Termin i miejsce: 4-6 października 2017 r., Bielsko-Biała.

Konferencja dotyczy ochrony infrastruktury krytycznej, związanej z bezpieczeństwem gospodarczym, podlegającej obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za odpowiedni poziom bezpieczeństwa i porządek publiczny. Zapraszamy pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i kierowników wydziałów spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej. Podczas uroczystej gali zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego naszego kraju.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Data wydarzenia: od 2017-10-04 do 2017-10-06
Organizator:

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Adres:

Plac Grunwaldzki 8/10 lok. 444, 40-127 Katowice, woj. SL

Tel.:

32 206 46 00

Faks:

32 206 46 01

E-mail:

biuro@ksoin.pl

Www:

http://www.ksoin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • bezpieczeństwo
  • rozwój zawodowy