Przejdź do treści głównej

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-14, 14:10
archiwalne
Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji. Zgłoszenia można przesyłać do

Prezydent Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.

Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach należy:
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 40-003, Katowice, lub
- złożyć w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice w terminie od 13 lipca do 26 lipca 2017 r.

Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:
1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,
2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,
3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Karta zgloszenia kandydata.doc

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Nabór


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Katowice
Data wydarzenia: od 2017-07-14 do 2017-07-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • pożytek publiczny
  • współpraca z administracją