Przejdź do treści głównej

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-17, 15:53
archiwalne
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Do 20 września 2017 roku PNWM czeka na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

W jakim celu?

Od pewnego czasu obserwujemy nasilające się w Europie nastroje nacjonalistyczne i ksenofobiczne, niesprzyjające pokojowym stosunkom. To motywuje PNWM do działania na rzecz dostrzegania, rozumienia i uznania różnorodności jako wartości, a nie jako zagrożenia. Poprzez Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży PNWM chce zachęcić młodzież do wspólnego włączenia się w budowanie społeczeństw opartych na szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, światopoglądów i języków. Konkurs odwołuje się do podstawowych wartości europejskich, jakimi są wolność, równość i solidarność jako podstaw funkcjonowania młodych ludzi w Europie i siły napędowej ich wzajemnych relacji.

Skąd się biorą stereotypy i uprzedzenia? Dlaczego ludzi traktuje się nierówno ze względu na status społeczny, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację, styl życia, pochodzenie czy wyznanie? Jakie są relacje pomiędzy mniejszościami a grupami większościowymi? Odpowiedzi na te i inne pytania, jak stworzyć otwarte i tolerancyjne społeczeństwa, młodzi ludzie z Polski i Niemiec mogą szukać podczas swoich wspólnych spotkań. Mogą wspólnie uczyć się zrozumienia dla różnic, przełamywać stereotypy i uprzedzenia oraz przyczyniać się do przeciwdziałania dyskryminacji.

Jak to wygląda w praktyce?

Różnorodność powinna wyrażać się zarówno w temacie projektu, jak i doborze jego uczestników. Przykłady takich polsko-niemieckich przedsięwzięć młodzieżowych to:

 • wspólne działania z przedstawicielami grup mniejszościowych,
 • kampania społeczna promująca równouprawnienie,
 • akcja przeciwdziałająca mowie nienawiści,
 • przedstawienie teatralne o przejawach dyskryminacji.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Koncepcje projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży poświęconych edukacji na rzecz różnorodności i równości do konkursu zgłaszać mogą polskie i niemieckie inicjatywy, szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe. Realizacja projektów musi być zaplanowana na 2018 rok. PNWM przyjmuje również zgłoszenia przedsięwzięć z udziałem uczestników z kraju trzeciego. Zgłoszenia do konkursu dokonać muszą wspólnie polski i niemiecki oraz ew. trzeci partner. W projektach tych może uczestniczyć młodzież w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób).

Na co należy zwrócić uwagę?

Zgłoszone pomysły będą oceniane według następujących kryteriów:

 • kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu i celu konkursu,
 • uwzględnienie perspektywy Polski i Niemiec oraz związek projektu z zainteresowaniami i życiem codziennym młodzieży,
 • współudział młodzieży w przygotowaniu, realizacji oraz podsumowaniu projektu,
 • partnerska współpraca podmiotów realizujących projekt,
 • rozwój nowych, lokalnych inicjatyw i polsko-niemieckich kooperacji w obszarze edukacji na rzecz różnorodności i równości.

Priorytetowo traktowane będą projekty odbywające się w obu krajach, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, czy to w ramach jednego spotkania czy wizyty i rewizyty. Projekt może być przeprowadzony w dowolnym języku. Wybór tematu, formy spotkania oraz metod pracy pozostawiamy uczestnikom i organizatorom. Samo spotkanie powinno jednak trwać co najmniej 4 i co najwyżej 28 dni (wspólnie realizowanego programu).

Ważne: Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą być sporządzone w języku polskim i niemieckim!

Warunkiem udziału w konkursie o Polsko-Niemiecka Nagrodę Młodzieży jest zaakceptowanie regulaminu konkursu.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy najpóźniej do 20 września 2017 roku przesłać drogą elektroniczną szkic projektu. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w prawej kolumnie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PNWM: Konkurs


Data wydarzenia: od 2017-07-17 do 2017-09-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja
 • edukacja obywatelska
 • młodzież
 • równość
 • wielokulturowość
 • współpraca międzynarodowa