Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE: Zdrowie i opieka na jednolitym rynku cyfrowym

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-07-24, 22:21
archiwalne
Komisja rozpoczęła 20 lipca 2017 r. konsultacje publiczne, aby dowiedzieć się, jak Europa powinna wspierać innowacje cyfrowe w sektorze zdrowia i opieki z korzyścią dla obywateli i systemów ochrony zdrowia w Europie.

Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad nowym komunikatem dotyczącym polityki w tym obszarze, który ma zostać przyjęty do końca 2017 r., jak zapowiedziano w ramach ostatniego przeglądu strategii Komisji dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego.

Wiceprzewodniczący Andrus Ansip oraz komisarze Vytenis Andriukaitis, Mariya Gabriel i Carlos Moedas wyrazili zadowolenie z rozpoczęcia tych konsultacji, stwierdzając:

Chcemy poprawić jakość życia Europejczyków, udoskonalając ochronę zdrowia, opiekę i badania naukowe w Europie dzięki maksymalnemu wykorzystaniu technologii cyfrowych. Konsultacje te pomogą nam ustalić, w jaki sposób zapewnić obywatelom, pracownikom służby zdrowia i naukowcom lepszy dostęp do danych zdrowotnych, profilaktyki, szybkiego reagowania na zagrożenie pandemią oraz do zindywidualizowanych metod leczenia i opieki. Rozważamy nowe inicjatywy cyfrowe, które doprowadzą do swobodnego przepływu pacjentów i danych, wspomogą modernizację krajowych systemów opieki zdrowotnej i połączą rozproszone zasoby wyników badań naukowych i innowacyjnej wiedzy z całej Europy. Ludzie, ich zdrowie i dobre samopoczucie są priorytetem naszej polityki.


W ramach konsultacji gromadzone będą informacje dotyczące trzech głównych zagadnień:

 1. bezpiecznego dostępu obywateli do danych o stanie ich zdrowia oraz możliwości przekazywania tych danych ponad granicami, uszczegółowienia praw obywateli i poprawy interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej w Europie
   
 2. łączenia i wymiany danych oraz wiedzy w celu zapewnienia postępów w prowadzeniu badań naukowych, zindywidualizowania leczenia i opieki oraz lepszego przygotowania na wypadek epidemii
   
 3. wykorzystania usług cyfrowych do wzmacniania pozycji obywateli i zintegrowanej opieki nastawionej na pacjenta.


Obywatele, organizacje pacjentów, pracownicy służby zdrowia i sektora opieki, organy publiczne, naukowcy, przedstawiciele przemysłu, inwestorzy ubezpieczyciele i użytkownicy cyfrowych narzędzi związanych ze zdrowiem mogą wyrazić swoją opinię, biorąc udział w ankiecie dostępnej na portalu EU Survey do 12 października 2017 r.


Kontekst

Zmiany demograficzne, coraz częściej występujące choroby przewlekłe, nawrót chorób zakaźnych i wyższe koszty opieki zdrowotnej stwarzają poważne wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w Europie. W komunikacie w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej stwierdzono, że państwa członkowskie będą w przyszłości zdolne do zapewnienia wszystkim obywatelom wysokiej jakości opieki zdrowotnej tylko wtedy, gdy systemy opieki zdrowotnej staną się bardziej odporne, a jednocześnie racjonalne pod względem kosztów i stabilne finansowo.

Dzięki innowacjom cyfrowym mogą powstawać racjonalne pod względem kosztów narzędzia, wspierające przejście z modelu opieki zdrowotnej opartej na opiece szpitalnej do modelu opieki zintegrowanej i skoncentrowanej na pacjencie. Takie narzędzia mogą także służyć poprawie promocji zdrowia, profilaktyki i dostępu do opieki zdrowotnej, a także zwiększać stabilność i odporność systemów opieki zdrowotnej. Dzięki innowacjom cyfrowym obywatele będą mogli skutecznie korzystać z prawa do dostępu do danych dotyczących ich zdrowia w całej Europie.

Takie innowacje mogą też poprawić nadzór nad chorobami i wczesne wykrywanie ognisk chorób oraz bardzo przyspieszyć diagnozowanie i leczenie pacjentów. Jest to widoczne na przykładzie chorób rzadkich: obecnie zdiagnozowanie zidentyfikowanej choroby rzadkiej zajmuje ok. 5,6 roku. Dzięki diagnostyce molekularnej i zdalnym konsultacjom ze specjalistami okres ten można by skrócić do jednego roku. Cyfrowa transformacja sektora zdrowia i opieki przyczynia się także do wzmocnienia pozycji obywateli, pozwala im bowiem zarządzać sprawami związanymi z własnym zdrowiem i łatwiej kontaktować się z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną.

Kwestie te poruszono w ramach niedawno przeprowadzonego śródokresowego przeglądu jednolitego rynku cyfrowego. Zaproponowano w nim, by Komisja ustaliła, jakie środki dotyczące cyfrowego zdrowia i opieki są potrzebne i jaki powinien być ich zakres, biorąc pod uwagę przepisy o ochronie danych osobowych, prawach pacjenta i identyfikacji elektronicznej.

Prace Komisji w tym obszarze opierają się na już funkcjonujących inicjatywach w zakresie cyfrowego zdrowia, takich jak plan działania w dziedzinie e-zdrowia, Horyzont 2020 i programy finansowania badań i innowacji w ramach pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia, instrument „Łącząc Europę”, europejskie sieci referencyjne dotyczące chorób rzadkich i wieloczynnikowych lub europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.
 

Więcej informacji:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej
Data wydarzenia: od 2017-07-20 do 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • chorzy
 • dialog społeczny
 • nowe technologie
 • ochrona zdrowia
 • prawa pacjenta