Przejdź do treści głównej

Nagroda im. Altiero Spinellego dla lepszego poznania Europy

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-07-27, 09:41
archiwalne
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu opublikowała zaproszenie do zgłaszania kandydatur do „Nagrody im. Altiero Spinellego dla lepszego poznania Europy”. Zamiar wzięcia udziału w konkursie należy obowiązkowo zgłosić do 16 sierpnia 2017 r.

Nagroda będzie przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w komunikowaniu o wartościach bliskich założycielom UE, o historii wspólnoty, działaniach i najważniejszych korzyściach dla obywateli. Chodzi również o zwiększenie poczucia współodpowiedzialności za projekt europejski i budowanie zaufania do UE, która jest szansą na lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Prace, które można zgłaszać w konkursie, to m.in. publikacje, utwory audiowizualne, gazety, filmy fabularne, filmy dokumentalne, wystawy / wydarzenia, seriale telewizyjne, programy radiowe, produkcje o walorach edukacyjnych itp.

Wysokość nagród:

 • sześć pierwszych nagród po 50 000 euro
 • sześć drugich nagród po 30 000 euro
 • dziesięć trzecich nagród po 17 000 euro.

Kto może wziąć udział w konkursie?

O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych. Uczestnicy (lub liderzy zespołów) muszą legitymować się co najmniej tytułem magistra oraz - w momencie składania wniosku – muszą być związani z ośrodkiem akademickim / instytutem badawczym, organizacją, NGO, przedsiębiorstwem lub innego rodzaju podmiotem prawnym mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.

Uczestnikami mogą być naukowcy / badacze, artyści, pisarze, dziennikarze i inne podmioty, które potrafią ciekawie opowiedzieć o tym, co oznacza dla nich Europa dzisiaj i jaka ma być jutro. Dlaczego Europejczycy powinni „zakochać się w Europie” pomimo jego niedoskonałości?

Terminy

 • Rejestracja udziału jest obowiązkowa - do 16 sierpnia 2017 r.
 • Termin składania pełnych wniosków - do 2 października 2017 r. Pełne wnioski będą mogły złożyć wyłącznie osoby / podmioty zarejestrowane do 16 sierpnia.
 • Wnioski zostaną ocenione w październiku 2017 r.
 • Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r.

Więcej informacji:

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Strona Komisji Europejskiej dot. edukacji i szkoleń
Data wydarzenia: od 2017-07-16 do 2017-08-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

 • Kim był Altiero Spinelli? ~marroz55 31.07.2017, 09:04 Ta cała Dyrekcja Generalna, to zgraja zatwardziałych komunistów. Nagroda Spinelliego ma wyróżnić te podmioty, które chcą umocnienia komunistów i socjalistów w Europie. Spinelli, komunista włoski, w roku 1943 opracował plan dla Zjednoczonej Europy, tworu bezpaństwowego, pozbawionego jakiegokolwiek wpływu państw narodowych, będącego pod rządami nadludzi podobnych do Stalina i Lenina. Komisja Europejska dąży nieustannie do zrealizowania planu Spinelliego, o czym może świadczyć umieszczenie napisu "Altiero Spinelli" nad drzwiami wejściowymi do siedziby Parlamentu Europejskiego. Polskie instytucje i NGOsy nie powinny pod żadnym pozorem brać udziału w takim konkursie, który ma się przyczynić do szybkiego skomunizowania Europy. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • integracja europejska
 • współpraca międzynarodowa