Przejdź do treści głównej

II nabór - "Pomysł na biznes społeczny"

autor(ka): Anna Abramek-Madejska
2017-07-28, 13:33
archiwalne
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza II nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2017 r.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
- doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje
B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego - bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu. (w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)
C. Finansowe wsparcie pomostowe (3 m-ce x 850 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy)
D. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje): a) podmioty ekonomii społecznej b) przedsiębiorstwa społeczne c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu lubelskiego, tj: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto Lublin

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek z załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” Ul. Racławicka 38-44, lok 307 21-040 Świdnik poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2017 roku

Więcej informacji:

1) strona: -->

2) e-mail:

3) tel.: 0-81 307-66-26, kom 537-600-388


Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Data wydarzenia: od 2017-07-28 do 2017-08-31
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Adres:

Racławicka 38-44 307, 21-040 Świdnik, woj. LU

Tel.:

81 307 66 26

E-mail:

modrzew@modrzew.org

Www:

http://www.modrzew.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • spółdzielnie socjalne
  • wspieranie przedsiębiorczości