Przejdź do treści głównej

Katowice. Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-02, 12:21
archiwalne
Prezydent Miasta Katowice ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Uwagi można przesyłać do 15 sierpnia 2017 r.

Konsultacje ogłoszono na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 02.08.2017r. do dnia 15.08.2017r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Formularz należy:

przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.

Załączniki:

1. Projekt uchwały

projekt programu wspolpracy 2018.pdf

2. Formularz zgłoszenia opinii​

Formularz zgloszenia opinii.doc


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Katowice
Data wydarzenia: od 2017-08-02 do 2017-08-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją