Przejdź do treści głównej

EKES: Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2017

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-03, 21:36
archiwalne
Do 8 września 2017 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2017 r. wyróżnione zostaną najlepsze innowacyjne projekty na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości, które skupiają się na młodzieży, migrantach i innych osobach mających trudności z dostępem do rynku pracy.

Po prawie dziesięciu latach od szczytowej fazy kryzysu finansowego i gospodarczego, pomimo zanotowanej w ostatnim okresie poprawy, Unia Europejska wciąż zmaga się z wysokim poziomem bezrobocia. Dlatego w tym roku EKES postanowił nagrodzić najbardziej innowacyjne projekty, które sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy oraz promują przedsiębiorczość i samozatrudnienie, a tym samym przyczyniają się do odwracania tej tendencji.

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz dziewiąty, ma doceniać i wspierać te konkretne inicjatywy i dokonania organizacji lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości, spójności i integracji europejskiej. Ubiegłoroczna edycja skupiała się na migracji.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. W konkursie wziąć mogą również udział osoby indywidualne.

Nagroda będzie przyznawana inicjatywom już wdrożonym lub nadal w toku, które sprzyjają niedyskryminacji w zakresie integracji na rynku pracy. Inicjatywy muszą być ukierunkowane na ludzi dopiero wkraczających na rynek pracy – na młodzież, osoby ze środowisk migracyjnych – lub na osoby wymagające szczególnego wsparcia – długotrwale bezrobotnych, kobiety oderwane od rynku pracy, osoby niepełnosprawne lub żyjące w ubóstwie.

Nagroda – w sumie 50 tys. euro - zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 września 2017 r., a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Brukseli.

Zasady przyznawania Nagrody EKES-u dla społeczeństwa obywatelskiego 2017 za wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego (w języku polskim)

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie EKES-u.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Data wydarzenia: od 2017-07-12 do 2017-09-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja europejska
  • integracja społeczna
  • młodzież
  • obcokrajowcy, migranci
  • rynek pracy