Przejdź do treści głównej

Konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-10, 11:10
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Zgłoszenia można składać do 15 września 2017 r.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – osoby wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2017 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Szczegółowe informacje oraz niezbedne dokumenty znajdują się na stronie internetowej organizatora: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-10 do 2017-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • rodziny