Przejdź do treści głównej

Szkolenie w Olsztynie: Kwalifikowalność wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-22, 21:27
bezpłatne
archiwalne
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich informuje o bezpłatnym szkoleniu „Kwalifikowalność wydatków realizowanych w ramach projektów unijnych”, które odbędzie się 11 września 2017 r. w godzinach 8.45-15.00 w Olsztynie, w Hotelu Park przy Al. Warszawskiej 119.

Program szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in.:

 • ogólne warunki w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • struktura budżetu projektu w kontekście ponoszonych wydatków,
 • warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Szczegółowy program (DOCX)

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów i Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 m.in.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych, przedsiębiorców.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DOC) i przesłanie skanu do 7 września 2017 r. na adres:
 2. Potwierdzenie mailowe dot. zakwalifikowania się przesłane zostanie po zakończeniu rekrutacji.
 3. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej instytucji mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby. Kolejne zgłoszone osoby z danej instytucji wpisywane będą na listę rezerwową.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, ale niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:
e-mail:
tel. 89 512 51 88.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Miejsce: Olsztyn
Data wydarzenia: 2017-09-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • fundusze strukturalne
 • księgowość
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny