Przejdź do treści głównej

Kraków. Projekt „Spróbuj pracy! II”: staże i zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością. Wsparcie trenera pracy

autor(ka): Katarzyna Biesiada
2017-08-29, 10:03
archiwalne
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” zaprasza do udziału w projekcie „Spróbuj pracy! II” Oferujemy osobom z niepełnosprawnością wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Już od ponad 10 lat nasze Stowarzyszenie bezpłatnie pomaga osobom doświadczającym niepełnosprawności podejmować i utrzymywać pracę.

Aktualnie realizujemy projekt, w którym posiadamy jeszcze wolne miejsca. Jeśli chcesz rozpocząć aktywność zawodową, zrealizować staż zawodowy, skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów - skontaktuj się z nami!

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udział w oferowanym wsparciu jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapraszamy osoby, które nigdy nie pracowały jak i takie, które po przerwie chcą powrócić na rynek pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

a) chce uczestniczyć w projekcie i chce pomocy w podjęciu i utrzymaniu pracy,

b) jest w wieku aktywności zawodowej (osoba pełnoletnia, która nie osiągnęła wieku emerytalnego)

c) przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

e) mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego

f) nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej

g) w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy,

h) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisze deklarację udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje:

Projekt realizowany jest przez ChSON „Ognisko” na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”.

Cel projektu Głównym celem projektu jest wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego w procesie podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:
•ocena osobistych i społecznych kompetencji pracowniczych
•indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy
•możliwość podnoszenia umiejętności drogą pracy indywidualnej oraz poprzez udział w grupowych treningach umiejętności społecznych i zawodowych
•wsparcie w podejmowaniu pracy:
- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
- dobór odpowiedniego stanowiska pracy oraz możliwość realizacji treningu umiejętności praktycznych na stanowisku przy wsparciu trenera pracy
- wyszukiwanie ofert pracy i wsparcie w procesie aplikowania o pracę
- intensywne wsparcie trenera w początkowym okresie pracy poprzez intensywne szkolenie stanowiskowe
- możliwość udziału w stażu zawodowym
•dla osób zatrudnionych trwały monitoring zatrudnienia przez: - regularny kontakt trenera pracy z osobą zatrudnioną i pracodawcą oraz wsparcie wszystkich specjalistów - odpowiednio do potrzeb - możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego i interwencyjnego

Osoby zainteresowane projektem serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami !

Zadzwoń, porozmawiamy, a wszelkie wątpliwości wyjaśnimy na spotkaniu.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,

30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21; tel.: 12 341 46 43, 797 700 202
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

e-mail:

ZAPRASZAMY!


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
Miejsce: ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków, woj. małopolskie
Data wydarzenia: od 2017-08-29 do 2018-03-31
Organizator:

Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko")

Adres:

Prądnicka 10, 30-002 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 423 32 36

E-mail:

aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl

Www:

http://www.aktywizacjazawodowa.ognisko.org.pl/sprobuj-pracy-2/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • osoby bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy