Przejdź do treści głównej

Konsultacje MR: Zmiana Wytycznych dot. danych w postaci elektronicznej

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-09-01, 10:10
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 31 sierpnia 2017 r. konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Celem Wytycznych jest w szczególności zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania Centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

Uwagi względem wprowadzonych w dokumencie zmian można zgłaszać na formularzu na adres: do 19 września 2017 r.

 

Projekt zmian Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Formularz zgłaszania uwag

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-08-31 do 2017-09-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • rozwój regionalny