Przejdź do treści głównej

Pomorze Zachodnie. Finaliści konkursu "Samorządowy Lider Współpracy 2017" wyłonieni

autor(ka): Magdalena Pieczyńska
2017-09-01, 09:59
archiwalne
Za nami pierwszy etap Konkursu Marszałka Województwa pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017”. Dziś rozpoczynamy 14-dniowe konsultacje dotyczące Finalistów Konkursu. Konsultacje dają wszystkim zainteresowanym możliwość wyrażenia opinii na temat samorządów, które znalazły się w Finale Konkursu oraz ich działań prowadzonych na rzecz współpracy z III sektorem. Konsultacje potrwają do 20 września 2017 r.

W dniu 23 sierpnia br. obradowała Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 69/17 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w składzie:

 1. Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji;
 2. Anna Kołek, Dyrektor Generalna Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego;
 3. Jerzy Kotlęga, radny Województwa Zachodniopomorskiego – przedstawiciel Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 4. Małgorzata Wójcik–Bąk - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Stargardzie;
 5. Wiesława Maksel – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Stargard ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;,
 6. Magdalena Pieczyńska – główny specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pełniąca rolę sekretarza organizacyjnego - bez prawa głosu.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017”, zwanego w dalszej części protokołu Regulaminem, dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej 5 osób. Warunek ten został spełniony.

Komisja dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 7 samorządów z terenu województwa w tym: 5 w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 2 w kategorii gminy wiejskie.

Wszystkie samorządy pozytywnie przeszły etap oceny formalnej.

Podczas posiedzenia Komisja dokonała oceny merytorycznej pod kątem następujących kryteriów:

1. Kryteria oceny współpracy pozafinansowej,

2. Kryteria oceny współpracy finansowej,

3. Dane liczbowe,

4. Opis podejmowanych innowacyjnych rozwiązań na linii samorząd – NGO, przykłady dobrych praktyk.

Maksymalna ocena mogła wynieść 45 pkt.

Komisja dokonała szczegółowej analizy nadesłanych zgłoszeń. Każdy z członków Komisji wypełnił osobną kartę oceny formalnej i merytorycznej dla każdego nadesłanego zgłoszenia, opatrując ją podpisem. Karty przechowywane są w Wydziale Współpracy Społecznej. Z ocen poszczególnych członków komisji wyliczono średnią ocenę dla każdego zgłoszenia, ustalając wyniki oceny merytorycznej.

Na podstawie dokonanej oceny, zgodnie z Regulaminem Konkursu, Komisja wyłoniła Finalistów Konkursu, tj. samorządy, które w ocenie merytorycznej uzyskały co najmniej 23 punkty, co stanowi 51% maksymalnej oceny.

Są to w kolejności alfabetycznej według kategorii:

W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie:

 1. Gmina Nowogard;
 2. Gmina Sianów;
 3. Gmina Wałcz.

W kategorii gminy wiejskie:

 1. Gmina Mielno.

Zgodnie z § 14 pkt. 3. Regulaminu Konkursu przystępujemy do 14-dniowych konsultacji dotyczących Finalistów Konkursu. Konsultacje potrwają do 20 września br. Podczas konsultacji zapraszamy do wyrażania opinii na temat samorządów, które znalazły się w Finale Konkursu oraz ich działań prowadzonych na rzecz współpracy z III sektorem.

Opinie można przesyłać:

 1. drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017 – Konsultacje”; liczy się data wpływu do urzędu;
 2. drogą elektroniczną na adres:

Szczegółowych informacji na temat Konkursu oraz prowadzonych konsultacji udzielą pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. społecznych oraz organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej: Magdalena Pieczyńska, tel. 91/44 16 224.

Po uwzględnieniu oceny merytorycznej oraz wyników konsultacji Komisja wyłoni Laureatów Konkursu. Drugie posiedzenie Komisji odbędzie się maksymalnie do 6 października 2017 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie Konkursu, wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi podczas XI Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. w Świnoujściu.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2017-09-01 do 2017-09-20
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres:

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tel.:

91 44 16 220/224

Faks:

91 44 16 231

E-mail:

mpieczynska@wzp.pl

Www:

http://www.wzp.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca z administracją