Przejdź do treści głównej

Konkurs dla szkół „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”

autor(ka): Organizatorzy
2017-09-05, 13:46
archiwalne
Fot.: Plakat promujący konkurs „Młodzi Obserwatorzy Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność”. Źródło: Fundacja Veolia
Popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach i promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie - to główne cele konkursu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność”, organizowanego wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa. Konkurs potrwa od 11 września do 15 grudnia i mogą w nim wziąć udział uczniowie w wieku 7-19 lat, podzieleni na trzy grupy wiekowe.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z Bydgoszczy, Ciechocinka, Jarocina, Leżajska, Łodzi, Międzyrzeca Podlaskiego, Poznania, Rzeszowa, Świdnika, Wrześni, Zakopanego, Zamościa i Tarnowskich Gór. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów uczniowskich, ich członkowie mają być uczniami jednej klasy. Zespoły, zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą rejestrować się od 28 sierpnia do 22 września 2017 roku. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe 7-11, 12-15 oraz 16 -19 lat.

W pierwszym etapie konkursu każda grupa na specjalnie zorganizowanych zajęciach tematycznych pod opieką nauczyciela będzie pracowała nad innym zagadnieniem związanym z bioróżnorodnością. Uczniowie w wieku 7-11 lat skupią się temacie „Pracowity jak pszczoła - owady w mieście”, uczniowie w wieku 12-15 lat na zagadnieniu „Ptaki w mieście”, natomiast młodzież w wieku 16-19 lat pochyli się nad tematem „Rola zadrzewień w mieście”. Nauczyciele-opiekunowie poszczególnych grup na podstawie opracowanych przez organizatorów materiałów przygotują uczniów do elektronicznego testu wiedzy na temat różnorodności w wybranych tematach. Test odbędzie się na specjalnym, dedykowanym konkursowi portalu, a dziewięć zespołów (po trzy z każdej kategorii wiekowej), które uzyskają najlepsze wyniki przejdzie do kolejnego etapu.

Drugim etapem jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w miastach, skierowanej do zarówno do społeczności szkolnej, jak i lokalnej. Uczestnicy, którzy znajdą się w drugim etapie otrzymają poradniki, dotyczące sposobów efektywnego przygotowania i realizacji kampanii informacyjnych. Każdy zespół dostanie też możliwość pozyskania mini grantu na pokrycie kosztów zewnętrznych, związanych z zaplanowanymi działaniami. Prace konkursowe pokazujące sposób prowadzenia kampanii można będzie nadsyłać w formie reportażu video lub reportażu prasowego.

- Problem bioróżnorodności, choć niezwykle istotny, przez wiele lat był zaniedbywany, zwłaszcza od strony edukacyjnej. Dlatego dziś Fundacja Veolia Polska, wspólnie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, chce nadrobić te braki. Naszą ideą jest w sposób przystępny i angażujący przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat bioróżnorodności, by wypromować proekologiczne postawy w społeczeństwie, poznać indywidualne spojrzenie na ekologię i zwrócić uwagę na konieczność i możliwość zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę - mówi Jowita Mytnik-Skała, prezes Fundacji Veolia Polska - Nasz projekt to nie tylko konkurs wiedzy, ale też kampania informacyjna, skierowana do lokalnej społeczności. Dzieci muszą zobaczyć i zrozumieć, że także od nich zależy jak będzie wyglądało środowisko naturalne i że już dziś mają na to realny wpływ. Mamy głęboką nadzieję, że nasz konkurs stanie się bardzo angażującym przeżyciem dla uczniów, i jesteśmy przekonani, że przygotowane prace będą miały dużą wartość merytoryczną.

- Naszym niezmiennym celem jest działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i wspieranie właściwego zarządzania środowiskiem. Ważnym aspektem, który pomaga nam osiągać te cele, jest edukacja, skierowana zwłaszcza do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, przy istotnym wsparciu solidnego partnera, jakim jest Fundacja Veolia Polska, mamy nadzieję zaszczepić w uczniach postawę odpowiedzialności za środowisko, co będzie miało wpływ na ich lokalne otoczenie - mówi Maria Andrzejewska, dyrektor z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Dla trzech najlepszych zespołów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: udział w warsztatach edukacyjnych wraz z pokryciem kosztów dojazdu oraz vouchery o wysokości 2 tys. złotych, 1 tys. złotych oraz 750 złotych, które można przeznaczyć na dowolny cel, uzgodniony wcześniej z organizatorem.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu, regulamin oraz formularz rejestracji są dostępne na stronie www.mlodziobserwatorzy.edu.pl, a wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-09-11 do 2017-12-15
Organizator:

Fundacja Veolia Polska

Adres:

Gdyńska 54, 61-016 Poznań, woj. WP

Tel.:

61 861 33 60

E-mail:

renata.grossek@veolia.com

Www:

http://fundacja.veolia.pl 

Organizator:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • młodzież
  • ochrona przyrody
  • zwierzęta