Przejdź do treści głównej

Kraków. Nabór na studia podyplomowe: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast

autor(ka): Organizatorzy
2017-09-05, 13:55
archiwalne
Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z międzynarodowymi sieciami INTBAU i ICLEI oraz Fundacją MiLA, Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani i Forum Rewitalizacji, ogłaszają nabór na studia podyplomowe: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast.

www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl

www.facebook.com/StudiumZZRM

Zapraszamy samorządowców, działaczy organizacji pozarządowych, urbanistów i lokalnych liderów oraz osoby planujące kariery w samorządach i administracji lokalnej.

Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji kadr zarządzających gminami i wzmacnianie organizacji wspierających rozwój społeczności lokalnych.

Studium uczy najbardziej aktualnych, praktycznych metod i narzędzi zarządzania systemami złożonymi: mobilnością, zasobami wodnymi, usługami ekosystemów miejskich – dla równoczesnego podnoszenia jakości życia, jakości środowiska, witalności gospodarki i adaptacji do zmian klimatycznych.

Synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych, zintegrowane zarządzanie rozwojem zrównoważonym umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miejsca przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych i bardziej zrównoważoną mobilność, a także prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

Studium ukazuje też praktyczne aspekty powrotu do europejskich tradycji urbanistyczno-architektonicznych; możliwości kreatywnego nawiązywania do trwałych wzorców miast i miejskości, a także zarządzania lokalnym dziedzictwem historycznym; zasady i metody odnowy oraz rewitalizacji historycznych dzielnic; planowania, projektowania i rozwoju nowej tkanki miejskiej i przestrzeni publicznych o ludzkiej skali i mnogości funkcji.

Zgłoszenia przyjmujemy do września 2017.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji o programie Studium ZZRM można znaleźć na: www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl/?page=program


Źródło: inf. nadesłana
Data wydarzenia: od 2017-09-05 do 2017-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kształcenie ustawiczne
  • miasto
  • rozwój lokalny
  • ruchy miejskie
  • zrównoważony rozwój