Przejdź do treści głównej

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-07, 10:30
archiwalne
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Konsultacje potrwają do 9 października 2017 roku.

Sektor pozarządowy w regionie tworzy - wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na dzień 31 grudnia 2016 r. ponad 6 326 podmiotów prawnych w różnych formach, w tym 4738 stowarzyszeń i 561 fundacji. W roku 2018 cele szczegółowe i zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w trzech obszarach współpracy:
- OBSZAR I: włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych,
- OBSZAR II: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia),
- OBSZAR III: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Konsultacje potrwają od 7 września do 9 października 2017 roku. Uwagi należy zgłaszać do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: . Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Konsultacje.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2017-09-07 do 2017-10-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją