Przejdź do treści głównej

Toruń. Drugi etap konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO w 2018 roku

autor(ka): Małgorzata Skibicka
2017-09-11, 08:51
archiwalne
Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do 15 września 2017 r.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

W ramach procedury tworzenia programu odbyły się w br. następujące działania:

 1. 5 czerwca 2017 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych,
 2. 19 czerwca 2017 r. – otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą „World Cafe" dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano propozycje do programu w ramach siedmiu grup tematycznych:
 • rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,
 • ochrona zdrowia i niepełnosprawność,
 • kultura,
 • sport, turystyka, rekreacja, środowisko,
 • seniorzy,
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, wzmocnienie III sektora,
 • karta oceny merytorycznej oferty konkursowej,

w spotkaniu udział wzięło 60 osób;

 1. lipiec/sierpień 2017 r. – analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania „World Cafe”, praca nad programem w ramach grupy roboczej ds. projektu programu (przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, toruńskich organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych urzędu oraz Rady Miasta Torunia) oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2018.

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 15 września 2017r.:

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ,
 • faxem pod nr 56 611 86 80,
 • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel.: 56 611 87 24, e-mail: )


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Miejsce: Urząd Miasta Torunia , Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Data wydarzenia: od 2017-09-11 do 2017-09-15
Organizator:

Urząd Miasta Torunia

Adres:

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

566118724

Faks:

566118680

E-mail:

konsultacje@um.torun.pl

Www:

http://www.torun.pl  http://www.orbitorun.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • współpraca z administracją