Przejdź do treści głównej

Konslultacje dot. Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

autor(ka): Agnieszka Cwiklińska
2017-09-12, 17:26
archiwalne
Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Konsultacje potrwają do 2 października 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz jeżeli mają Państwo uwagi, wypełnienie formularza konsultacyjnego. Państwa aktywny udział w konsultacjach modelu współpracy na rok 2018 będzie cennym wkładem w tworzenie najważniejszego dokumentu dla środowiska III sektora w Bydgoszczy.

Termin konsultacji: od 12 września do 2 października 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do 2 października 2017 r. do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3 ( budynek Kwadratu, II piętro) lub w wersji elektronicznej na adres .
  • udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 19 września 2017r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, sala nr 5.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Poznańska 3 (budynek Kwadratu, II piętro), tel. (52) 58 59 273, (52) 58 58 853,


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Miejsce: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Data wydarzenia: od 2017-09-12 do 2017-10-02
Organizator:

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Adres:

ul. Poznańska 3, 85-129 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

Tel.:

52 58 59 273

E-mail:

ngo@um.bydgoszcz.pl

Www:

http://www.bydgoszcz.pl/ngo 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją