Przejdź do treści głównej

Dąbrowa Górnicza. Żywa ulica 3 Maja

autor(ka): Kaja Jagodzińska
2017-09-13, 11:08
archiwalne
Rozpoczynamy proces kolejnych zmian w mieście. Zmian na głównej ulicy Dąbrowy Górniczej, czyli ulicy 3 Maja. Proces odbędzie się za sprawą Fundacji Napraw Sobie Miasto i ich pomysłu „Żywa ulica”.

Podczas badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie wspierania inicjatyw gospodarczych Delta Partner, ustalono, iż ulica 3 Maja, która jest główną ulicą Dąbrowa Górniczej pełna jest banków i nie spełnia swojej roli głównego deptaka. Dlatego też zdecydowano przeprowadzić się eksperyment Żywej ulicy.

“Żywa Ulica” to testowanie rzeczywistych zmian w przestrzeni miejskiej razem ze społecznością lokalną zbudowaną wokół projektu. Polega on na niskokosztowym wprowadzaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzeni ulicy, czyli zbudowaniu tak zwanego prototypu, który powstaje podczas warsztatów z mieszkańcami i przedsiębiorcami związanymi z opracowywaną ulicą. Ideą oraz założeniem projektowym jest kompromis między różnymi użytkownikami drogi, a także zrównoważona mobilność.

Cele Żywej Ulicy 1. wywołanie dyskusji o związku pomiędzy transportem w mieście oraz funkcjonowaniem przestrzeni publicznej ulic;

2. fizyczne przetestowanie i zbadanie różnych rozwiązań przestrzennych i organizacyjnych w obrębie ulicy;

3. pokazanie użytkownikom zmienianych tymczasowo ulic, że poprawa jakości ich otoczenia jest możliwa, a ich zaangażowanie jest konieczne do uzyskania trwałych efektów.

Historia Żywej Ulicy

Dwie pierwsze Żywe Ulice odbyły się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej w 2016 roku. Miały charakter jednodniowej akcji promującej zrównoważoną mobilność.

Trzecia edycja Żywej Ulicy została wydarzeniem ogólnopolskim. Odbyła się w Warszawie na ul. Ząbkowskiej i Wileńskiej, Krakowie na ul. Józefa, oraz w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa. Akcja była finansowana przez crowdfunding. Przed, w trakcie, jak i po wydarzeniu były przeprowadzane badania urbanistyczne oraz socjologiczne.

Proces odbywał się będzie w następujących fazach:

- rozmowy z mieszkańcami i przedsiębiorcami w technice door to door tzw. "kolędowanie" - 01-15.09.2017

"Kolędowanie" - rozmowy z mieszkańcami, przedsiębiorcami związanymi z opracowywaną ulicą. Napraw Sobie Miasto ceni sobie bezpośrednie budowanie relacji z mieszkańcami i głębsze poznanie ich potrzeb. W tym celu przeprowadzamy indywidualne rozmowy z interesariuszami. Dwoje przedstawicieli fundacji odwiedza mieszkańców i przedsiębiorców i przeprowadza z nimi wstępny wywiad odnośnie zagospodarowania ulicy i ich potrzeb z tym związanych.

- rozmowy o ulicy na ulicy punkt konsultacyjny - 16.09.2017

Punkt konsultacyjny - równie ważną grupą użytkowników ulicy są zwykli przechodnie, aby poznać ich opinie i potrzeby organizujemy jednodniowy punkt konsultacyjny.

- wspólne wizje zagospodarowania ulicy warsztaty - 22.09 i 28.09.2017

Warsztaty - konsultacje projektowe prowadzimy w sposób warsztatowy, w celu maksymalnego zaangażowania interesariuszy. Pierwsze warsztaty są pogłębieniem inwentaryzacji i kolędowania, kolejne dotyczą koncepcji zagospodarowania, trzecie pozwalają odpowiedzieć na pytanie "Jaki będzie bezpośredni wkład interesariuszy w fizyczne tworzenie prototypu?"

- realizacja wizji wspólne budowanie mebli miejskich - 29.09-5.10.2017*4

Wspólne budowanie mebli miejskich - trzecie warsztaty pozwalają odnaleźć zadania każdego z interesariuszy w temacie budowy prototypu. Wspólne budowanie mebli miejskich to realizacja planu powstałego podczas trzecich warsztatów. Może to być uszycie poduszek, a może to być wspólne szlifowanie desek.

- zaprezentowanie wspólnej wizji w skali 1:1 prototyp - 05.10-25.10.2017

Prototyp - to nie tylko ustawienie mebli na ulicy. Na prototyp składa się seria badań socjologicznych i urbanistycznych, ale też budowanie współodpowiedzialności za projekt wraz z interesariuszami. Współodpowiedzialność objawia się zaangażowaniem w obserwacje ulicy lub na przykład pomocą w pielęgnacji zieleni.

W tym czasie również odbywać się będą:

- spotkania z mieszkańcami;

- badania urbanistyczne;

- badania socjologiczne;

- konsultacje.

Spotkania oraz projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczj
Data wydarzenia: od 2017-09-13 do 2017-10-25
Organizator:

Małopolski Instytut Kultury

Adres:

28 Lipca 1943 Al., 30-233 Kraków, woj. małopolskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Prosimy o poprawienie tekstu ~Olga Sikorska Fundacja Napraw Sobie Miasto 13.09.2017, 11:46 Dzień dobry. Serdecznie prosimy, żeby poprawić tekst na stronie Fabryki Pełnej Życia. Głównie w kwestii terminów ( poprawne zawarte są w notatce którą przesłaliśmy). Prosimy też o przeredagowanie tekstu tak, żeby nie pojawiały się tam informacje wewnętrzne tj. np. informacja o "kolędowaniu" i inne wyjaśniające szczególową metodologię pracy. Jeśli nie odpowiadają Państwu zdjęcia, które wysłaliśmy mozemy wysłać inne, jednak prosimy, żeby zdjęcie obrazujące pracę nad Żywą Ulicę faktycznie pochodziło z naszych źródeł. :) W razie pytań proszę o kontakt. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • miasto
  • partycypacja
  • rozwój lokalny
  • ruchy miejskie
  • wspólnoty i społeczności lokalne