Przejdź do treści głównej

Legnica. Publiczne Obywatelskie Kawiarenki Seniorów

autor(ka): Barbara Galant
2017-09-14, 09:52
archiwalne
26 września i 25 października 2017 r., o godz. 16:00 w Legnicy przy ul. Jordana 17 odbędą się Publiczne Obywatelskie Kawiarenki Legnickich Seniorów. Kawiarenki organizują i będą prowadzić liderzy partycypacji społecznej seniorów wyszkoleni w toku realizacji zadania publicznego pt. Partycypolis - Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica. Projekt jest dofinansowany z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Seniorów na lata 2014-2020.

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów realizuje zadanie publiczne pn. Partycypolis – Partycypacja społeczna seniorów w Mieście Legnica. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Celem głównym realizowanego zadania jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej legnickich seniorów oraz zbudowanie partycypacyjnych mechanizmów do dyskusji, publicznych debat, poruszania tematów do tej pory pomijanych lub niedostatecznie reprezentowanych w polityce publicznej miasta Legnica. Uczestniczący w nim seniorzy wraz z wolontariuszami 60+ ( przedstawiciele Miejskiej i Legnickiej Rady Seniorów w Legnicy, organizacji pozarządowych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Legnicy oraz ośrodków pomocy społecznej ) stworzyli grupy robocze, podczas których wypracowali listę 10 zagadnień, które chcą zaproponować legnickim seniorom do dyskusji w dwóch Publicznych Obywatelskich Kawiarenkach:

 • 26 września 2017 r. godz. 16:00 na temat „Nie bądź bierny – Partycypuj!”

Dyskusja:

 1. Przyczyny niskiej aktywności partycypacyjnej seniorów.
 2. Rola starszych pokoleń w życiu społecznym.
 3. Indywidualne i społeczne potrzeby starszych pokoleń.
 4. Jakich form aktywności od seniorów oczekuje legnicka społeczność.
 5. Dobre praktyki partycypacji seniorów funkcjonujące w Legnicy.
 • 25 października 2017 r. godz.16:00 na temat „ Partycypacja – To się opłaca!

Dyskusja:

 1. Potencjał pokoleń osób starszych i jego społeczne znaczenie.
 2. Znaczenie solidarności pokoleń dla dobrobytu i rozwoju społeczności.
 3. Jakie są korzyści z partycypacyjnej obywatelskiej aktywności seniorów.
 4. Jak w Legnicy zwiększać obywatelską aktywność partycypacyjną starszych pokoleń.
 5. Społeczne koszty marginalizacji i wykluczenia seniorów.

Dyskusję w Kawiarenkach prowadzić będą Liderzy Partycypacji Społecznej Seniorów wyszkoleni w ramach tego zadania publicznego, a toczyć się ona będzie w przyjaznej atmosferze - metodą WORLD CAFFE, na tematy ważne dla każdej osoby bez względu na wiek pomimo, że nakierowane będą na osoby starsze. Efektem końcowym naszych starań będzie raport dotyczący sposobów partycypacji społecznej seniorów, zawierający sprawozdanie z przebiegu pracy Grup Roboczych, Kawiarenek oraz opis dobrych praktyk partycypacji seniorów, wnioski i rekomendacje. Raport ten zostanie przekazany do Urzędu Miasta Legnica jako źródło wiedzy przydatne w kreowaniu polityki senioralnej - planowaniu i podejmowaniu przyszłych inicjatyw senioralnych w naszym mieście.

Publiczne Obywatelskie Kawiarenki odbędą się w Sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jordana 17 w Legnicy. Zapewniamy materiały warsztatowe, a po podsumowaniu dyskusji zaprosimy na kuluarowe rozmowy przy smacznym poczęstunku. Udział w Publicznych Obywatelskich Kawiarenkach Seniorów jest bezpłatny i otwarty, jednak pierwszeństwo mają osoby 60+.

Osoby 60+ pragnące zarezerwować sobie miejsce prosimy o zgłoszenia na 2 dni przed terminem każdej Kawiarenki na adres e-mail: .

Serdecznie zapraszamy.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów
Miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Jordana Henryka 17, 59-220 Legnica, woj. Dolnosląskie
Data wydarzenia: 2017-09-26
Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów

Adres:

Witelona 10 p.307, 59-220 Legnica, woj. DS

Tel.:

604 184 190

E-mail:

psszelegnica@vip.wp.pl

Www:

http://www.szczesliwi-emeryci.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • inicjatywy oddolne
 • integracja społeczna
 • partycypacja
 • seniorzy
 • współpraca z administracją