Przejdź do treści głównej

Konkurs Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego „Nagroda Trzeciego Sektora”

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
2017-09-15, 14:08
archiwalne
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu "Nagroda Trzeciego Sektora", przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.

Celem konkursu jest podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi (czyli tzw. ,,trzecim sektorem"). Nagrody pozwolą na wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią, a także ukażą rangę organizacji pozarządowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych, organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Konkurs skierowano do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu angażujących się w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych, organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe, gospodarcze oraz członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2016

Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2016

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2016 ( Mały Ambasador)

Kategoria V: Wolontariusz roku 2016

Ostateczny termin składania zgłoszeń do Centrum Spotkań Kultur: do 29 września 2017

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 października 2017 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Więcej informacji

Wniosek

Regulamin


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: Centrum Spotkania Kultur
Data wydarzenia: od 2017-09-15 do 2017-09-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • organizacje wspierające
  • wolontariat
  • współpraca z administracją
  • współpraca z biznesem