Przejdź do treści głównej

Ełk. Konsultacje programu współpracy '2018

autor(ka): Maciej Juchniewicz (UM Ełk, BOP)
2017-09-21, 10:40
archiwalne
Prezydent Ełku uruchomił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Konsultacje potrwają od 25 września do 12 października 2017 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren miasta Ełku.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, których cele statutowe związane są z rozwojem miasta Ełku.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

  1. umieszczenie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej;

  2. przekazanie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku w celu wyrażenia opinii;

  3. rozesłanie pocztą elektroniczną projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do podmiotów realizujących zadania samorządu miasta Ełku w roku 2017 oraz do Rady Rodziny, Rady Sportu i Rady Senioralnej;

  4. dyżury konsultacyjny Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) w okresie trwania konsultacji w godzinach pracy Biura;

  5. otwarte spotkanie konsultacyjne: 4 października 2017 r. (środa), godz.: 16.00-17.30, sala konferencyjna nr 36, ul. Małeckich 3.

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP):

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: . Osoba do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do współpracy!


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Ełku
Miejsce: Ełk
Data wydarzenia: od 2017-09-25 do 2017-10-12
Organizator:

Prezydent Ełku

Www:

http://www.elk.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją