Przejdź do treści głównej

Europejski Dzień Języków 2017 - 26 września

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-09-24, 10:52
archiwalne
Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata. Zapoznaj się z programem wydarzeń organizowanych w Polsce i Europie.

O EDJ

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku.

Idea wielojęzyczności, która przyświeca Europejskiemu Dniu Języków, jest z roku na rok coraz bardziej aktualna. Jej podstawą jest zjednoczenie w różnorodności - języki łączą społeczeństwa, sprzyjają poznawaniu innych krajów i ułatwiają zbliżenie międzykulturowe, a to wszystko dziś, w czasach kiedy szczególnie potrzebujemy wzajemnego zrozumienia i porozumienia, jest niezwykle aktualne. Dlatego, już po raz 16., w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.

Europejski Dzień Języków jest okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie,
  • promowania różnorodności językowej i kulturowej,
  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

Wydarzenia w Europie

Więcej informacji o wydarzeniach można znaleźć:

Wydarzenia w Polsce

Konferencje, warsztaty, gry językowe i koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Częstochowie oraz ogólnopolskie lekcje języków obcych dla szkół prowadzone przez Skype'a. Tak - w dużym skrócie - prezentuje się tegoroczny polski program obchodów Europejskiego Dnia Języków pod hasłem „Znajomy język obcy”. Wydarzenia odbywają się przez dwa tygodnie, od 18 września do 1 października.

Program obchodów Europejskiego Dnia Języków w 2017 r. w Polsce obejmuje:

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak na niektóre z nich obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Organizatorzy w Polsce

Więcej informacji:


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Rada Europy - Europejski Dzień Języków
Data wydarzenia: 2017-09-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • czytelnictwo
  • działalność międzynarodowa
  • edukacja
  • edukacja pozaformalna
  • integracja europejska
  • kształcenie ustawiczne
  • wielokulturowość