Przejdź do treści głównej

MIiB: Konsultacje publiczne programu utrzymaniowego linii kolejowych

autor(ka): Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
2017-09-27, 12:25
archiwalne
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku.

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku.

Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu zamieszczony jest poniżej.

Dokument został również wyłożony w siedzibie Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, pok. 1104, 11 piętro, bud. B w godzinach od 9.00 – 15.00. Uwagi prosimy przesyłać na formularzu elektronicznym w formacie .doc na adres: , bez konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub pisemnie przesyłając wypełniony elektronicznie formularz na adres:

Departament Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

W tytule wiadomości elektronicznej przekazującej formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji w sposób inny niż to zostało przestawione powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 2 listopada 2017 r.

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku.

Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu zamieszczony jest poniżej.

Dokument został również wyłożony w siedzibie Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, pok. 1104, 11 piętro, bud. B w godzinach od 9.00 – 15.00. Uwagi prosimy przesyłać na formularzu elektronicznym w formacie .doc na adres: , bez konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, lub pisemnie przesyłając wypełniony elektronicznie formularz na adres:

Departament Kolejnictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

W tytule wiadomości elektronicznej przekazującej formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji w sposób inny niż to zostało przestawione powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania. Termin na wyrażanie opinii o projekcie upływa 2 listopada 2017 r.


Data wydarzenia: od 2017-09-27 do 2017-11-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • komunikacja, transport