Przejdź do treści głównej

Łódź. Konsultacje dla NGO - program na rok 2018

autor(ka): Łukasz Prykowski
2017-09-29, 14:22
archiwalne
Wszystkie organizacje działające na rzecz mieszkańców Łodzi Urząd Miasta Łodzi zaprasza do konsultacji projektu Programu współpracy Miasta z NGO na rok 2018. Konsultacje odbędą się w okresie od 6 października 2017 r. do 19 października 2017 r.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 6 października 2017 r. do dnia 19 października 2017 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1). Wypełniony formularz można przekazać:

  1. osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  2. drogą elektroniczną na adres: .

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 6 października 2017 r., po dniu 19 października 2017 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Miejsce: Łódź
Data wydarzenia: od 2017-10-06 do 2017-10-19
Organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Adres:

ul.Piotrkowska 104,

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją