Przejdź do treści głównej

Szkolenie w Toruniu dotyczące aktywnego włączenia społecznego

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-05, 08:53
bezpłatne
archiwalne
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Instytucja Zarządzająca zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursie dotyczącym aktywnego włączenia społecznego finansowanym z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-136/17). Spotkanie odbędzie się 12 października 2017 r.

Informacje o naborze wniosków RPKP. 09.02.01-IZ.00-04-136/17

Nabór wniosków trwa: od 2017-10-09 do 2017-10-25.

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

 1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 4. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

Typ 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

 1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),
 • podmioty ekonomii społecznej.

Ogłoszenie dot. konkursu

Dla kogo szkolenie

Spotkanie adresowane jest do podmiotów uprawnionych do aplikowania w konkursie.

Program szkolenia

 • 9:00 - 9:05 Rejestracja uczestników i powitanie gości;
 • 9:05 - 10:00 Omówienie założeń regulaminu dla konkursu 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”;
 • 10:00 - 12:00 Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach konkursu 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”;
 • 12:00 - 12:15 Przerwa Kawowa;
 • 12:14 - 14:15 Obsługa Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • 14:15 - 14:30 Zakres usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • 14:30 - 15:00 Konsultacje indywidualne.

Miejsce i termin

Spotkanie odbędzie się 12 października 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala nr 215.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem 56 62 18 598. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem dla województwa kujawsko-pomorskiego
Plac Teatralny 2, Toruń
Tel. 56 621 85 98
e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Miejsce: Toruń
Data wydarzenia: 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • ekonomia społeczna
 • fundusze strukturalne
 • integracja społeczna
 • osoby bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny
 • rynek pracy