Przejdź do treści głównej

Zapraszamy na seminarium poświęcone partycypacji obywatelskiej

autor(ka): Kamil Aksiuto
2017-10-06, 17:46
archiwalne
W dniach 11-13 października w Lublinie odbędzie się seminarium poświęcone partycypacji obywatelskiej w Grupie Wyszehradzkiej. Na zaproszenie pracowników Wydziału Politologii UMCS wezmą w nim udział naukowcy z Czech, Słowacji i Węgier, którzy spotkają się ze studentami, przedstawicielami władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Lubelskie seminarium stanowi część większego projektu zatytułowanego „Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989”. Jego wykonawcą jest zespół naukowy złożony z pracowników Zakładu Ruchów Politycznych. W seminarium udział wezmą także badacze z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie.Celem spotkanie jest dyskusja o tym, w jaki sposób podnieść jakość bezpośredniego udziału obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej w podejmowaniu politycznych decyzji.

Pierwszego dnia seminarium, 11 października, uczestnicy projektu spotkają się z przedstawicielami władz samorządowych Lublina. Opowiedzą oni także o referendum w państwach Grupy Wyszehradzkiej w trakcie spotkania ze studentami Wydziału Politologii UMCS oraz osobami należącymi do kół naukowych działających na Wydziale.

Drugi dzień, 12 października, przeznaczony będzie dla lubelskich organizacji trzeciego sektora, które są szczególnie zainteresowane wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego i wykorzystaniem doświadczeń innych państw regionu.

Ostatniego dnia przedsięwzięcia, 13 października, uczestnicy projektu udadzą się do Zamościa, gdzie również spotkają się z tamtejszymi organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami lokalnych władz.

Z uwagi na uczestnictwo zagranicznych badaczy wszystkie wydarzenia w ramach seminarium będą się odbywać w języku angielskim.

Październikowe spotkanie w Lublinie to pierwszy etap realizacji projektu. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą za podstawę dla serii warsztatów odbywających się we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zostaną one także wykorzystane przy tworzeniu „Przewodnika dobrych praktyk”. Przewodnik ten, adresowany także do organizacji pozarządowych, będzie wskazywał pożądane rozwiązania związane ze stosowaniem referendum w krajach naszej części Europy.

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Zakład Ruchów Politycznych
Data wydarzenia: od 2017-10-11 do 2017-10-13
Organizator:

Zakład Ruchów Politycznych, Wydział Politologii UMCS

Adres:

Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, woj. Lubelskie

E-mail:

zrpumcs3@gmail.com; m_marczewska@yahoo.com

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partycypacja
  • współpraca międzynarodowa
  • współpraca z administracją