Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-06, 16:02
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych w roku 2017. Oferty należy składać do 30 października 2017 r.

Zadanie polega na:
budowie na terenie miasta Wrocławia niskoemisyjnego pływającego obiektu użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej oraz spełniającego standardy budownictwa pasywnego, w którym wytwarzana będzie energia w oparciu o OZE.

Obiekt ma pełnić funkcję ośrodka edukacyjno – informacyjnego, w którym prowadzona będzie działalność edukacyjna m.in. w zakresie wiedzy na temat rzeki Odra, bezpieczeństwa nad wodą, zrównoważonego wykorzystania zasobów rzeki, również jako odnawialnego źródła energii oraz działalność informacyjna w zakresie promocji usług turystycznych związanych z rzeką Odrą i akwenami, zgodnie z realizacją zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 11,12,13,14,15,17,18,19,32a,33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Wrocław i na rzecz jej mieszkańców, współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych, w wyłączeniem projektów współfinansowanych ze źródeł prywatnych oraz uczelni wyższych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2017-10-06 do 2017-10-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • energia, energetyka
  • turystyka, podróże
  • zasoby wodne