Przejdź do treści głównej

XXIII edycja Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

autor(ka): Zofia Richert
2017-10-09, 13:41
archiwalne
Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego (www.bursztynowymieczyk.pomorskie.p), ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z województwa pomorskiego.

Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC.

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2017 w następujących obszarach:

 • POMOC SPOŁECZNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

 • KULTURA
 • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 • DEBIUT ROKU
 • NAGRODA OBYWATELSKA

Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 1 grudnia 2017 roku, w Europejskim Centrum Solidarności.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „Regulamin nagrody”.

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 6 listopada 2017 r. Do tego dnia do godziny 16:00 wszystkie wnioski (również składane drogą pocztową) muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Al. Grunwaldzka 5,

80-236 Gdańsk

tel. 58 344 40 39 e-mail:

Szczegółowych informacji udziela:

Zofia Zelez-Richert, tel. 58 344 40 39, e-mail:


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Data wydarzenia: od 2017-10-09 do 2017-11-06
Organizator:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Adres:

Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, woj. PM

Tel.:

58 344 40 39

Faks:

58 340 12 13

E-mail:

biuro@fundacjarc.org.pl

Www:

http://www.rci.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • edukacja ekologiczna
 • ekologia, środowisko
 • integracja społeczna
 • ochrona przyrody
 • polityka społeczna