Przejdź do treści głównej

Profilaktyka „Arki” na rzecz złotowskiej młodzieży – I edycja SP nr 3 Złotów

autor(ka): Artur Amenda
2017-10-09, 15:03
archiwalne
Profilaktyka „Arki” na rzecz złotowskiej młodzieży – I edycja SP nr 3 Złotów. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasto Złotów w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego" po raz pierwszy przedstawia ofertę na udzielenie wsparcia w zakresie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych wobec młodzieży, rodziców oraz grona pedagogicznego Złotowskiej Placówki Oświatowej tj. społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie. Działaniami chcemy objąć całkowicie młodzież głównie z klas II gimnazjalnych tj. do 300 osób, grono pedagogiczne oraz rodziców/opiekunów prawnych – jak największą ilość.

W ramach projektu chcemy zaprezentować doświadczenie i wyniki naszej pracy wobec zagadnienia prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu zagrożenia jakim jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych zwłaszcza rodzicom oraz młodzieży. Chcemy wzmocnić pracę szkoły, jej narzędzia i może nawet jak to się dość często okazuje uświadomić skalę występujących w tym temacie problemów.

Realizacja projektu skupia się na przeprowadzeniu trzech bloków działań:

I. Bloku zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych "Dwie lekcje ćpania skutki głupoty" wraz z podsumowaniem. 17.10.2017

" Naromania od kuchni co ty wiesz o ćpaniu"
wraz z podsumowaniem 25.10.2017 Spotkania dotyczą ograniczenia szkód wynikających ze szkodliwego zażywania substancji psychoaktywnych, picia i uzależnienia od alkoholu przez młodzież

II. Blok którego adresatami są rodzice pt. „JESTEM NA T®PIE” (wykład/prezentacja/dyskusja) – spotkania w formnie wywiadówki 29.11.2017r.

III. Spotkanie wymiany doświadczeń dla nauczycieli i pracowników instytucji mających styczność z dziećmi i młodzieżą pod hasłem „POTRAFIĘ POMÓC” (wykład/prezentacja/dyskusja) – szkolenie dla grona pedagogicznego nakierowane w zakresie dignostyki uzależnienia oraz postępowania z rodzicem i uczniem który jest pod wpływem środków psychoaktywnych. 22.11.2017r.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Arka Noego w Głomsku
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów , woj. wielkopolskie
Data wydarzenia: od 2017-10-17 do 2017-11-29
Organizator:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego" w Głomsku

Adres:

Głomsk 1, 77-424 Głomsk, woj. Wielkopolskie

Tel.:

62 599 40 17 , 783 186 204

E-mail:

centrum-arka@wp.pl

Www:

http://www.arkanoego.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • młodzież
  • oświata
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka