Przejdź do treści głównej

Konsultacje: Zmiana Wytycznych dot. przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego

autor(ka): opr. ue.ngo.pl
2017-10-09, 21:48
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Główne zmiany w dokumencie wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz doświadczeń IK UP w zakresie koordynowania realizacji projektów dotyczących włączenia społecznego.

Uwagi do zmian zaproponowanych w Wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 25 października 2017 r. na adres e-mail: .

Dla ułatwienia do niniejszej wiadomości dołączono wersję dokumentu pokazującą naniesione zmiany.

Załączniki:

Projekt zmiany wytycznych (DOC 848 KB) - wersja jednolita

Projekt zmiany wytycznych (DOC 959 KB) - wersja rejestruj zmiany

Formularz zgłaszania uwag (XLS 35 KB)


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-10-09 do 2017-10-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze strukturalne
  • integracja społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rozwój regionalny