Przejdź do treści głównej

Dąbrowa Górnicza. Konsultujemy Roczny Program Współpracy

autor(ka): Kaja Jagodzińska
2017-10-10, 11:49
archiwalne
Drodzy pozarządowy! Zgodnie z Zarządzeniem nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. czas na kolejny etap prac nad Rocznym Programem Współpracy.

Zarządzenie nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2018” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Do 13 października można zgłaszać uwagi.

Program do pobrania:

w wersji pdf

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4.10.2017
Termin zakończenia konsultacji: 13.10.2017

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi", - www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9 e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika WOP
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9 e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.pl tel. 668 573 952

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2016 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób: - w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, - w formie elektronicznej na adres:

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2017 przez NGO i wydziały/biura merytoryczne,
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
  • Spotkaniami grupy ds. dotacji 2017,
  • Spotkaniami grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
  • Spotkaniami branżowymi z naczelnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Opiniować "Program współpracy na rok 2017" 10 października będzie Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Proces przygotowania Programu współpracy możesz śledzić:

- Przygotuj z nami roczny program współpracy,

- Konsultacje branżowe,

- I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami,

- Spotkania branżowe zakończone.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej
Data wydarzenia: od 2017-10-10 do 2017-10-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją