Przejdź do treści głównej

Legnica. Spotkanie "Kreowanie współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami"

autor(ka): Anna Mokrzecka-Bogucka
2017-10-10, 12:30
archiwalne
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Fundacja Eudajmonia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zapraszają do udziału w spotkaniu w ramach sieci na rzecz reintegracji pn. "Kreowanie współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami". Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2017 r. w Legnicy.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu sieci na rzecz reintegracji skierowanym do podmiotów realizujących zadania w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Tematyka spotkania zostanie poświęcona kreowaniu współpracy międzysektorowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbedzie się 6 listopada 2017r. w godz. 10.00-15.00 w Legnicy, w siedzibie WTZ „Jutrzenka” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym, ul. Wittelona 10

W spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście:

 • Marcin Sokołowski - Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Elżbieta Sworacka – Dul, Dyrektor PCPR w Polkowicach,
 • Anna Puławska - Rodzik, Małgorzata Franczak, Grzegorz Jucewicz - Fundacja "Eudajmonia"
 • Marcin Simon, Kierownik WTZ w Jaworze - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Agnieszka Kaniewska, kierownik WTZ w Polkowicach - Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie”
 • Ewa Wójcik - Dyrektor Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej

W ramach spotkania przewidziane są 2 warsztaty:

1. Kreowanie rozwiązań wspierających osób z niepełnosprawnościami – warsztat poprowadzi Pani Elżbieta Sworacka – Dul, Dyrektor PCPR w Polkowicach oraz Anna Puławska – Rodzik Prezeska Fundacji „Eudajmonia; 2. Zatrudnienie wspomagane jako element systemowego wsparcia – jak skutecznie wdrożyć i stosować - warsztat poprowadzi Małgorzata Franczak z fundacji „Eudajmonia”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków, członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

 • podmiotów ekonomii społecznej (PES)
 • przedsiębiorstw społecznych (PS)
 • organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • - prowadzących działania w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnościami (w szczególności WTZ i ZAZ)
 • instytucji wspierających ekonomię społeczną
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich kierowników (w szczególności PCPR i OPS)

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2017r. na adres mailowy

W treści maila prosimy wskazać nr warsztatu w jakim chcieliby Państwo uczestniczyć (liczba miejsc na poszczególnych warsztatach jest ograniczona).

Załącznikiem do zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu będzie również wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa w projekcie (pliki w załączeniu).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Lucyną Pachciarz – Koordynator ds. ekonomii społecznej, DOPS. Telefon kontaktowy: 500-156-050, 500-156-055, 500-156-066, e-mail: .

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

W spotkaniu mogą wziąć udział podmioty reintegracyjne, które uczestniczyły w procesie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do projektu.

Możliwość udziału w spotkaniu zostanie potwierdzonaprzez pracownik DOPS przed spotkaniem.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Miejsce: WTZ „Jutrzenka” w Legnicy, ul. Wittelona 10, Legnica, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: 2017-11-06
Organizator:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Adres:

Hubska 7, 50-501 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 770 42 20

Faks:

71 770 42 20

E-mail:

dops@dops.wroc.pl

Www:

http://www.dops.wroc.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • współpraca z administracją