Przejdź do treści głównej

Konsultacje UE: Ocena pomocy humanitarnej UE w latach 2012-2016

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-16, 09:57
archiwalne
Celem otwartych konsultacji publicznych jest umożliwienie obywatelom UE oraz wszystkim zainteresowanym stronom wyrażenia swojej opinii na temat działalności DG ECHO w latach 2012–2016. Konsultacje trwają do 21 listopada 2017 r.

Komisja Europejska jest drugim największym międzynarodowym darczyńcą pomocy humanitarnej. W latach 2012–2016 Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) Komisji Europejskiej dysponowała łącznym budżetem w wysokości 7,2 mld euro na pomoc humanitarną (w tym środki przeznaczone na pomoc humanitarną z Europejskiego Funduszu Rozwoju). W okresie pięciu lat budżetowych objętych przedmiotową oceną podpisano 3 730 umów ze 169 różnymi partnerami ramowymi prowadzącymi działalność we wszystkich sektorach pomocy humanitarnej.

Aby przybliżyć skalę osiągnięć w okresie jednego roku, przykładowo w 2015 r. pomoc otrzymało około 134 mln osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, katastrofami spowodowanymi przez człowieka lub długotrwałymi kryzysami. Pomoc humanitarną dostarczono najbardziej potrzebującym w ponad 80 różnych państwach. Oprócz finansowania pomocy humanitarnej DG ECHO realizowała również kilka globalnych inicjatyw oraz brała udział w międzynarodowych forach poświęconych pomocy humanitarnej, ostatnio w Światowym Szczycie Humanitarnym, który utorował drogę do podjęcia inicjatywy w ramach „wielkiego układu” (Grand Bargain).

DG ECHO uczestniczyła również wraz z innymi służbami i instytucjami UE w przekrojowych inicjatywach, takich jak niedawny Komunikat dotyczący przymusowych wysiedleń i rozwoju. W ramach swoich działań DG ECHO podejmowała również własne inicjatywy strategiczne w wielu różnych sektorach, np. poprzez publikację wytycznych sektorowych i tematycznych.

Przyczyny otwarcia konsultacji publicznych DG ECHO przeprowadza obecnie ocenę swojej działalności w dziedzinie pomocy humanitarnej w latach 2012–2016. Celem tej oceny jest uzyskanie niezależnej oceny adekwatności, spójności, unijnej wartości dodanej, skuteczności, wydajności oraz zrównoważonego charakteru działań GD ECHO w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Wyniki tej oceny posłużą DG ECHO do nakreślenia przyszłego kształtu pomocy humanitarnej. Ocena opiera się na informacjach zgromadzonych z różnych źródeł, takich jak badanie źródeł wtórnych, ankiety internetowe, rozmowy z kluczowymi zainteresowanymi stronami, działania w terenie w wybranych państwach oraz wspomniane otwarte konsultacje publiczne.

Celem otwartych konsultacji publicznych jest umożliwienie obywatelom UE oraz wszystkim zainteresowanym stronom wyrażenia swojej opinii na temat działalności DG ECHO w latach 2012–2016.

Pytania sformułowano w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim, ale mogą Państwo odpowiedzieć na nie w dowolnym innym języku urzędowym UE. Mogą Państwo również załączyć dokument (np. Państwa stanowisko) w dowolnym języku urzędowym UE na końcu kwestionariusza.

Kwestionariusz konsultacyjny:

English          Français        Deutsch         Español

Więcej informacji zamieszczono na stronie DG ECHO.

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO)
Miejsce: Unia Europejska
Data wydarzenia: od 2017-08-16 do 2017-11-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • działalność międzynarodowa
  • pomoc humanitarna
  • współpraca z administracją