Przejdź do treści głównej

Dołącz do Kapituły Certyfikatu "Organizacja sprawdzona"

autor(ka): Ewa Kluszczyńska
2017-10-27, 13:54
archiwalne
Znasz działalność organizacji pozarządowych i mieszkasz w województwie kujawsko-pomorskim? Jeśli tak, to może chcesz włączyć się w prace Kapituły certyfikatu „Organizacja sprawdzona”. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi nabór do Kapituły.

O co chodzi? Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” to pomysł na wyróżnienie organizacji pozarządowych, tego co wartościowe i cenne w działalności społecznej, a także godne poparcia i naśladowania przez inne organizacje III sektora. Certyfikat przyznawany jest przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego, sektora publicznego i biznesu, a także mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego. Laureaci certyfikacji otrzymują okolicznościową statuetkę i pamiątkowe wyróżnienie, jak i promowani są przez Federację jako organizacje godne zaufania i współpracy z partnerami sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Więcej na temat certyfikacji >>>

W składzie Kapituły uczestniczą także mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy są odbiorcami działań organizacji pozarządowych, znają te organizacje i na co dzień stykają się z ich działaniami. Dzisiaj ogłaszamy nabór chętnych do udziału w pracach Kapituły. Wybierzemy dwie osoby.

Czego oczekujemy od kandydatek i kandydatów?

  • Podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania III sektora.
  • Udziału w spotkaniu Kapituły w trakcie którego dokonamy wyboru organizacji, które otrzymają certyfikat „Organizacja sprawdzona” (posiedzenie Kapituły odbędzie się w połowie listopada 2017, w dniu roboczym, czas trwania spotkania to max. 5 godzin).

Co oferujemy?

  • Możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawym, międzysektorowym zespole.
  • Udział w wyjątkowych działaniach na rzecz organizacji pozarządowych w regionie.
  • Symboliczne wynagrodzenie za udział w spotkaniu Kapituły.

Jak przyjmujemy zgłoszenia?
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo do 06.11.2017 do godz. 14.00 na adres: federacja@federacja-ngo.pl
W zgłoszeniu powinny znaleźć się cztery punkty:
1. krótki opis doświadczeń w kontaktach z organizacjami pozarządowymi
2. odpowiedź na pytanie „Dlaczego chcę uczestniczyć w pracach Kapituły?”
3. oświadczenie w brzmieniu:
„Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji pozarządowej, jak też nie jestem związany z żadną organizacją pozarządową w ramach mojej aktywności społecznej i/lub zawodowej.”
4. imię i nazwisko zgłaszającego ze wskazaniem miejscowości, w której zamieszkuje. Informacji o wyniku rekrutacji udzielać będziemy wyłącznie mailem na adresy, z których otrzymamy zgłoszenia. Informacje przekazane nam w trakcie rekrutacji, zostaną po zakończeniu naboru zniszczone (trwale usunięte).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Data wydarzenia: od 2017-10-27 do 2017-11-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne